Knut Reiersrud

Adventskalender Tidgiver: 13. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kommer fra Toronto i Canada, og har gjennomført en fire år lang utdannelse, hvor jeg har vært utvekslingsstudent til Kristiansand. Jeg fikk øynene opp for Europa takket være min kjæreste som har tilbrakt noe tid i Europa. Siden jeg kom på besøk til Europa, har jeg vært her hvert år siden, for å lære nye språk og nye kulturer å kjenne.

Jeg var på jakt etter noe mer å gjøre utenom studiene, og ble tipset om Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med på mye, og var blant annet en av tidgiverne under Helaften. Jeg er også med i gruppen som gir leksehjelp og språkopplæring til flyktninger og asylsøkere som Blå Kors er i kontakt med.

Jeg er også med Cato Wiig og Olaf Messel, både i Småjobbsentralen og i Steg for Steg-arbeidet. Vi har gjennomført mange oppdrag. Blant annet pusset vi opp lokalene hvor Steg for Steg nå holder til.

Den 12. desember reiste jeg hjem til Toronto for å feire jul, og skal blant annet jobbe litt der hjemme, innen jeg returnerer til Kristiansand i april 2018.

Ditt sivile liv:

Jeg studerer.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir fantastisk mye tilbake å være med. Det er fint å se hvor mye det betyr for dem som omfattes av arbeidet.

Det er utrolig flott å kunne være med og hjelpe andre som trenger det, og jeg har lært mye gjennom arbeidet jeg har vært en del av. Det har vært flott å komme inn i miljøet som er inkluderende og bra.

Det er spennende å være med i undervisningsopplegget, også fordi jeg der møter mange nye og spennende mennesker. Det å være med som tidgiver er en ypperlig anledning til å vokse og utvikle seg som menneske. I så måte er det faktisk mer å hente gjennom denne typen arbeid, enn i en vanlig ordinær jobb.

Din oppfordring til andre:

Oppgavene er mange, og behovet for personer som kan gi av sin tid er stort. De som sier de ikke har tid, kan virkelig ikke snakke sant. Det fine med å være med som tidgiver i Blå Kors, er at du selv kan bestemme hvor mye du vil bidra. Noen er med en time der og en time der, til dem som er aktivt med så å si hver eneste dag.