Merethe Bjørkås

Adventskalender Tidgiver: 14. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da jeg sonet en dom for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, fikk jeg såkalt fotlenkesoning, det vil si soning med begrensninger for hvor jeg kunne bevege meg.

Jeg ønsket å ha noe meningsfylt i gjøre i denne tiden, og sammen med Kriminalomsorgen fikk vi ordnet til et opplegg hos Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt svært godt tatt imot. Jeg har jobbet en del sammen med Tore Næss, som har vedlikehold og drift av bygningsmassen til Blå Kors som sine arbeidsoppgaver. Det har gått i oppussing og vedlikehold.

Jeg har hatt noen helseutfordringer, og har av den grunn måttet slutte i jobben hos Sørlandschips. Det fine med å være med i Blå Kors, er at her har jeg stor grad av innflytelse på egen hverdag. De dagene kroppen fungerer godt, kan jeg bidra mer, og de dagene da kroppen ikke spiller på lag, er det mulig å jobbe noe mindre, eller i et roligere tempo. Det gir stor grad av trivsel å bli møtt på en slik måte.

Nå arbeider jeg mest sammen med Cato Wiig som leder Småjobbsentralen hos Blå Kors Kristiansand. Vi går veldig godt i lag, og Cato er en flott fyr å arbeide sammen med. Vi gjør mye forskjellig, alt fra å pusse opp, flytte og bidra i forkant av Helaften, for å ha nevnt noen av oppgavene.

Vi møter mange skjebner, og det er fint å kunne bidra overfor dem som trenger støtte og hjelp, praktisk og sosialt.

Ditt sivile liv:

Jeg har jobbet i Sørlandschips, og vil gjerne fortsette i Blå Kors etter endt soning, der det måtte være behov.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Jeg er glad for den forandringen i livet som er blitt meg til del etter at jeg kom med. Livet har tatt en helt ny retning.

Din oppfordring til andre:

Det fine med å være med, er at oppgavene kan tilpasses den enkelte. Selv sliter jeg med vond rygg og nakke, og det å få være med i et fellesskap hvor jeg likevel kan være med, selv om jeg ikke alle dager kan yte maksimalt, er flott. Det andre er at her kan man være med som frivillig ut fra den tiden man har disponibel. Noen er med noen få timer, andre er med noe mer.

Det er trivelig å være med i Blå Kors. Her kan jeg være meg selv, og det at jeg er del av en slikt godt miljø, gjør det også lettere å holde seg borte fra rusen.