Adventskalender Tidgiver: 19. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da barna var små og drev med idrett, var jeg aktivt med. Etter hvert som de ble større, ønsket jeg å fortsette med frivillig arbeid på en eller annen måte. Jeg tok kontakt med Blå Kors Kristiansand. Dette var sommerstid 2015, og siden har jeg vært med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med da botilbudet i Vågsbygdveien 3 startet opp, og også da et botilbud startet opp i Setesdalsveien. Dette tilbudet krevde mye ressurser, og det ble lagt ned, da driften ble for dyr.

Det er etablert to ulike grupper for mennesker som trenger oppfølging. I dag jeg aktiv med i den ene av gruppene. Vi møtes annenhver mandag, og gjør noe sosialt sammen. Vi lager av og til noe mat sammen, vi tar ulike utflukter sammen, for eksempel en fisketur eller en tur på Fiskebrygga. Det er i dag 21 beboere ved Vågsbygdveien 3, et permanent botilbud for de fleste, et midlertidig tilbud for noen få.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider som miljøarbeider på ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Jeg har tidligere arbeidet i psykiatrien med rus og andre diagnoser, så det passer følgelig fint å bidra inn mot beboerne i Vågsbygdveien 3.

Din oppfordring til andre:

Vi skulle ha vært langt flere frivillige enn det vi faktisk er. Behovet for frivillige hender er stort. En god regel for suksess i livet er å gi tilbake uten å forvente å få noe tilbake. Det rare er at ved å gi noe tilbake, så får man så mye selv, først og fremst glede over å være til nytte og se at den innsatsen som frivillige legger ned, faktisk betyr så mye.

Vi har en flott gruppe, og vi har vært sammen siden tilbudet ble etablert. Det er en gjeng preget av et helt fantastisk miljø. Det å være med gir en godfølelse som varer i mange dager. Tenk hva man går glipp av ved ikke å være med som frivillig!

Det er motiverende å se at mange tar gode skritt i livet. Noen slutter å ruse seg og legger om livet sitt med tanke på å etablere et rusfritt liv med skole og/eller utdanning.