Synnøve – ny virksomhetsleder for Blå Kors ferier

Synnøve Roland tar over som ny virksomhetsleder for Blå Kors ferier.

Av Ivar Eidsaa

Synnøve Roland er blitt ny virksomhetsleder for Blå Kors ferier.

Synnøve Roland tiltrådte som virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral da Camilla Rasch gikk ut i barselspermisjon. Fra og med mars måned er Rasch tilbake i sin stilling.

– Synnøve har ledet arbeidet på en veldig god måte, og vi ønsket å ha henne med videre nå som Rasch er på vei tilbake. Vi er derfor svært glade for at vi kunne tilby Synnøve å lede Blå Kors ferier. I fjor var det Inger Sørensen som ledet dette arbeidet. Da Sørensen tiltrådte som ny virksomhetsleder for Steg for Steg, hadde vi behov for en person til å lede feriearbeidet, sier Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Er utdannet sosionom

Synnøve Roland er utdannet sosionom, og har siden hun var 18 år utført ulike oppdrag for barnevernet i Kristiansand og Vest Agder, blant annet som tilsynsfører for fosterhjem og beredskap. Hun har også vært en del av tilbudet som gir et boligtilbud for rusmisbrukere, og var i flere år forut leder for ulike leir for barn og unge i regi av Normisjon.

De siste fire årene før hun tiltrådte som virksomhetsleder i Posebyen Frivilligsentral, arbeidet Synnøve Roland ved Moonlight, et rusfritt aktivitetshus for ungdom i Vennesla, samt hatt et år som ansatt ved Vennesla Frivilligsentral. Roland kan også se tilbake på personlig trenerutdannelse fra USA.

Gode minner

– Jeg brenner veldig for å gi gode opplevelser og gode minner for dem som omfattes av det tilbudet som Blå Kors ferier gir. Gode minner kan man leve godt på i lang, lang tid i etterkant, sier hun.

Blå Kors ferier er et arbeid som er i regi av Blå Kors Norge. Arbeidet administreres fra Kristiansand, og har vokst godt i omfang de siste årene.

Lange tradisjoner

– Feriearbeidet har lange tradisjoner i Blå Kors, forteller Synnøve Roland.

Det startet da kvinneforeningen hos Blå Kors Kristiansand for over 40 år siden ønsket å gi familier med barn et ferietilbud, familier som av ulike årsaker ikke hadde råd og anledning til å kunne reise på ferie med seg og sine.

Ble kraftig utvidet

I noen år har Blå Kors ferier tilbudt familier over hele Norge muligheten til å kunne få en ferieuke på Sørlandet sommerstid, med Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland som base for tilbudet. Fortrinnsvis har dette tilbudet blitt gitt til de familiene som av ulike årsaker trenger en god oppfølging underveis.

For tre år siden ble tilbudet kraftig utvidet, da 13 feriesentre på Sørlandet gikk sammen om å gi hundre gratis overnattingsdøgn hver.

– Da kunne vi gi et tilbud til familier som av økonomiske grunner ikke har muligheten for selv å reise på ferie, sier Roland.

– Et betydelig antall familier har derfor hver sommer fått et ferietilbud. Pågangen har vært stor, og vi ser at det er nødvendig å kunne utvide tilbudet, sier Roland.

Ønsker å utvide

– Jobben min fremover blir å koordinere ferietilbudet nasjonalt, og gjøre det enda bedre kjent. Det er også viktig for oss å kunne ha god kvalitet i tilbudet for å gi best mulig opplevelser for foreldre, barn og tidgiverne som er med og arrangerer. På sikt ønsker vi å utvide tilbudet både østover, nordover og vestover, og vi ønsker også å kunne legge til rette for ferieopphold også i andre perioder hvor det er skolefri. Under årets vinterferie har vi invitert med 36 ungdommer til et opphold på Gautestad, og videre ønsker vi å kunne gi et tilbud også i noen utvalgte helger i løpet av året, forklarer hun