Ny eiendomsutvikler hos Blå Kors Kristiansand

Jim Ronny Andersen har tiltrådt i en engasjementsstilling for å bistå med eiendomsutvikling hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Blå Kors Kristiansand er en spennende organisasjon. Arbeidet har utviklet seg kraftig de siste årene. Det å få være med på laget for å gi et godt tilbud til dem som omfattes av det arbeidet som drives, er veldig meningsfylt, rett og slett et privilegium, sier Andersen.

Han forteller han er engasjert i en prosentstilling for å utvikle eiendomsmassen som Blå Kors Kristiansand besitter, i henhold til vedtatt strategi både lokalt og nasjonalt.

Må ha en god dialog

– Det siste betyr å ha en god dialog med eiendomsavdelingen i Blå Kors Norge, utdyper han.

Fordi arbeidet vokser og nye tilbud også kommer til, endres også behovet for adekvate og gode lokaliteter.

– Arbeidet vil derfor innebære å identifisere behovene til de åtte virksomhetene som inngår i arbeidet som drives i Kristiansand, og om det er kapasitet i eiendomsmassen. Veksten i arbeidet vil blant annet bety å måtte utvikle, bygge ut og sågar også kjøpe andre eiendommer for å sikre plass til de ulike avdelingene, sier Andersen.

Arkitekt

Samarbeid med arkitekt for å tegne nye løsninger i eksisterende bygningsmasse, og nær dialog med kommunen om slike planer er mulig å realisere, hører med. Det er også nødvendig å ha en nær dialog med de ulike virksomhetene som i dag leier lokaler av Blå Kors Kristiansand.

– Dersom noen av disse utvider driften eller får andre behov, vil det være aktuelt å se om hva man da måtte trenge, sier han.

Jim Ronny Andersen har tiltrådt i en engasjementsstilling for å bistå med å utvikle eiendommene som Blå Kors Kristiansand eier.

Trenger mer plass

Barnas Stasjon er et av virksomhetsområdene som har vokst betydelig i omfang de senere årene.

– Noe av det som må sjekkes ut, er hvordan vi kan sikre større lokaler, enten ved å bygge ut, gjøre om, eller sågar legge driften til andre lokaler, fremholder Jim Ronny Andersen.

Blå Kors Kristiansand eier og drifter i dag en rekke eiendommer i regionen: Gyldenløvesgate med Møteplassen, Storsal, møtelokaler i kjelleren og Stallen, samt Rådhusgata hvor administrasjonen ligger i dag, og hvor også Steg for Steg og Blå Kors Ung har sitt tilholdssted. I tillegg kommer leiligheter på Lund torv, samt lokaler i Vollebakken og i Vågsbygdveien.