Jegersberg gård og Blå Kors Kristiansand innleder samarbeid

– Nå kan vi gi et enda bedre tilbud til dem som trenger det mest!

[su_row][su_column size=»2/3″]Av Ivar Eidsaa

Tina Bierud Hansen ved Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter og Synnøve Roland fra Posebyen Frivilligsentral i Blå Kors Kristiansand, smiler.

– Vi har innledet et samarbeid som går ut på at Tidgiverne (frivillige) hos oss kan få muligheten til å bidra på ulike områder ved Jegersberg gård, sier Roland.

– Vi er svært glade for samarbeidet. Arbeidet vårt har vokst mye i omfang, og vi er i manko på personell, sier Bierud Hansen.

Nye tilbud for Tidgiverne

– Utgangspunktet vårt er å gi et bredt og godt tilbud til våre Tidgivere. I dag har vi over 300 aktive Tidgivere som bruker deler av sin fritid på aktiviteter, og vi får ukentlig flere henvendelser av mennesker som ønsker å gi av sin tid. Mange av dem ønsker å bidra i de ulike virksomhetene i Blå Kors. Vi er utrolig takknemlige for at folk vil gi av sin tid, men ser også noen begrensninger når det kommer til oppgaver. For at hver enkelt Tidgiver skal kunne bidra etter eget ønske, utvider vi tilbudet ved å inngå et samarbeid med Jegersberg gård – hvor Tidgiverne vil få mulighet til å delta i mange spennende aktiviteter og oppgaver, forklarer Roland.

Aktiviteter som rehabilitering

– Tanken er at de personene som er i rusbehandling og i ettervern hos oss skal få en god vei tilbake til et rusfritt liv gjennom gode aktiviteter. Så har vi erfart at arbeidet har vokst mye i omfang siden vi startet opp for få år siden. Vi har rett og slett for få gode hender til å utføre de oppgavene som driften krever, sier Bierud Hansen.

36 hester

Driften ved Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter omfatter mange tilbud og avdelinger. Gården har et hestesenter med 36 hester, og tilbyr mange kurs og aktiviteter for befolkningen. Rideleir for dem som er inntil 8 år, og for dem inntil 12-år, weekendkurs, knøttekurs og rideleir i vinterferien, er litt av hva som tilbys på dette området. I tillegg kommer drift av egen kafé, hvor mange som er bosatt i regionen tar turen innom for en kopp kaffe og noe godt å bite i etter endt søndagstur.

–  Eget kjøkken, en kurs- og konferanseavdeling, en servicegruppe som påtar seg ulike oppdrag internt og eksternt, samt at vi har et hundepensjonat på dagtid, sier Tina Bierud Hansen.

Skal øke

– I dag er det 14 personer som bor her. Målet på sikt er å øke til 29 personer. Hundene på hundepensjonatet skal luftes og stelles, stallene skal driftes, hestene skal fóres, vi trenger folk i kaféen og når vi arrangerer selskaper, kurs og konferanser. Det er helt klart behov for flere hender til å få oppgavene gjort, sier Bierud Hansen. Akkurat nå trenger vi for eksempel noen som kan bidra i snekkerverkstedet, flere til å gå turer med hundene og stelle i stallene, legger hun til.

– Vi erfarer at mange ønsker å bidra innen frivillighet. Det at vi kan få mange ulike og varierte oppgaver som våre Tidgivere kan være med på, er udelt positivt, sier Roland.

Meningsfullt og frivillig

Både Roland og Bierud Hansen understreker at all deltakelse i samarbeidet skal være basert på frivillighet. De poengterer også at en tiden Tidgiverne ønsker å gi skal bli meningsfull og tilpasset hver enkelt.

– Samarbeidet innebærer også at de som er i rehabilitering ved Jegersberg gård, samt de ansatte, trekkes mer inn i Blå Kors Kristiansand ved at de får invitasjon til det som aktiviteter/kurser/arrangementer mm. Vi gleder oss til mulighetene samarbeidet vil bidra til, sier Roland. [/su_column]
[su_column size=»1/3″]

– Vi har innledet et samarbeid, sier Tina Bierud Hansen fra Jegersberg rehabilitering og kompetansesenter og Synnøve Roland fra Posebyen Frivilligsentral hos Blå Kors Kristiansand.

 

Jegersberg rehabilitering og kompetansesenter har også moderne kurs- og konferanselokaler, samt kafé som er godt besøkt, særlig om søndagene.

 

Jegersberg rehabilitering og kompetansesenter har eget snekkerverksted.

 

Jegersberg rehabilitering og kompetansesenter har eget hestesenter, hvor det nå er 36 hester.

 

[/su_column]
[/su_row]