«Velsignet være Du, Gud»!

Blå Gospelkonserten som Restart holdt fredag kveld ble noe mer enn bare en konsert. Det ble rett og slett et samvær med et himmelsk nærvær.

Av Ivar Eidsaa

Gjennom et bredt repertoar av sanger, satte Restart fokus på live med Gud, hva Gud kan gjøre for et menneske – at enkeltmennesker som får et sterkt møte med det himmelske, får en ny start i livet. En start som er ensbetydende med at Gud selv går sammen med oss.

«I go to the Rock» var en av sangene som ble sunget innledningsvis, og dermed var tonen og budskapet satt.

Tom Jarle Istad Kristiansen som er dirigent for Restart har i lengre tid skrevet sanger om dette livet. To av dem fikk vi deretter høre, først «All I need is You», nydelig fremført av Elin Knutsen. Deretter sang koret «Here I am Lord» med Kathrine Stulien som solist. Da var det et himmelsk nærvær i Storsalen hos Blå Kors Kristiansand.

Det ble en sterk opplevelse, med en stemning preget av fred. Det var som om Vårherre selv var til stede.

Sterke vitnesbyrd fikk vi også høre, om hun som ble med i Restart og kort tid etter ble med på en kortur til Chicago.

– Der fikk jeg høre Kathrine synge «Here I am Lord». Det ble starten på et nytt liv for meg. Jeg ble frelst, født på ny. Jeg hadde forut slitt psykisk i langt over ti år og opplevde at jeg fikk et nytt indre som gjør plagene ble borte, at Gud er der hele tiden, at jeg aldri er alene, at Han er der og passer på meg, og det fantastiske er at Han bruker meg, var budskapet.

Tom Jarle Istad Kristiansen sang senere «at det kan bli bål av gamle glør». Slik fortsatte det, og kulminerte med «I couldn`t keep it to myself».

Et ekstra velsignet høydepunkt kom da Hilde Charlotte Solberg som begynte i koret i oktober, sang «Bless the Lord», Da var det rimelig himmelvendt, for å si det slik.

Koret avsluttet ekstra sterkt. Kormedlemmene gikk ut i salen og stod i ring rundt publikum og sang «Herren velsigne deg og bevare deg» – på engelsk.

Og slik er tekste på de to siste versene i «Bless the Lord»:

You’re rich in love
And You’re slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

Bless the Lord oh my soul
Oh my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
Oh my soul
I’ll worship Your Holy name
Bless You Lord

[su_slider source=»media: 6001,6000,5999,5998,5997,5996,5995,5994,5993,5992,5991,5990,5989,5988,5987″ limit=»30″ link=»lightbox» height=»400″ title=»no» autoplay=»4000″]