Tur til et av Europas mest populære pasjonsspill

– Vi arbeider med å få til en tur i 2020 til et av Europas mest populære pasjonsspill, nærmere bestemt i Oberammergau i Bayern-distriktet i Tyskland.

Av Ivar Eidsaa

Oberammergau ligger halvannen min fra Garmisch-Partenkirchen, og er til vanlig en liten idyllisk småby. Men hvert tiende år arrangerer hele byen sitt pasjonsspill, et spill som er blitt utrolig populært, med et betydelig antall besøkende.

Pasjonsspillet i Oberammergau er blitt arrangert helt siden 1634.

Halvparten av befolkningen døde

Bakgrunnen for pasjonsspillet hvor befolkningen fremfører Jesu lidelseshistorie, må sees på bakgrunn av en katastrofe av de sjeldne som hjemsøkte distriktet i 1633.

I 1633 hadde halvparten av befolkningen i Oberammergau omkommet som følge av pest, en pest som herjet med skrekkelig god dødbringende virkning over store deler av Europa.

Byens ledere sammen med befolkningen for øvrig var fra seg av fortvilelse, og henvende seg til de himmelske makter, hvor man lovet å oppføre et pasjonsspill om Jesu liv og levned dersom byen ble spart for videre død og lidelser.

– Vi ønsker på nytt å få til en tur til Oberammergau for å se pasjonsspillet, sier Trond Gundersen.

Oppført første gang i 1634

Det fortelles at fra den dagen av, var det ingen som døde av pesten i Oberammergau. Det første pasjonsspillet ble oppført i 1634, og i de senere år oppføres pasjonsspillet hvert tiende år, neste gang altså i 2020.

– Vi arrangerte tur dit i 2010, en tur som gjorde et uutslettelig inntrykk. Det var spesielt når 4.500 mennesker satt ringside i amfiet da pasjonsspillet ble gjennomført. Det er Oberammergaus innbyggere som fremfører spillet, og man må ha bodde i byen i en viss tid før man får anledning til å delta i spillet, forteller Trond Gundersen.

– Vi ønsker dette skal bli en tur for alle Blå Kors-venner internt og eksternt, men også for personer fra andre sammenhenger, avslutter han.