Lolandsheimen er reddet

– Driften kan fortsette, kunne seksjonsleder ved Lolandsheimen Behandlingssenter Frode Dunsæd fortelle, og ble møtt med et jubelbrøl fra pasienter og ansatte.

Av Ivar Eidsaa

– Vi skal følge utviklingen tett, måned for måned, sier Janka Holstad.

– Dette er en utrolig dag, sier Dunsæd.

Det har vært noen tøffe dager for Dunsæd, ansatte, pasienter og hele apparatet hos Blå Kors Norge, med divisjonsdirektør behandling Janka Holstad i spissen.

Etter at styret i Helse Sør Øst valgte ikke å inngå ny rammeavtale med Borgestadklinikken avdeling Loland som det da het, har alle jobbet for å sikre fortsatt drift etter 30. juni når rammeavtalen med Helse Sør Øst utløper.

I går falt brikkene på plass

Det så ikke lyst ut. I dag har Loland Behandlingssenter 37 plasserog 60 ansatte stod i fare for å miste henholdsvis behandlingstilbudet og jobben. Etter at vedtaket kom, har det vært et enormt engasjement for å sikre fortsatt drift, fra ansatte, pasienter, lokale politikere, stortingspolitikere fra Sørlandet, og fagmiljøet.

– Vi har regnet og vurdert, kalkulert og planlagt for å se om det var grunnlag for å drive videre, men det var først i går at brikkene falt på plass, sier Frode Dunsæd.

Da vedtok styret i Blå Kors Norge å gå inn med midlene som trengs for at driften kan fortsette.

Fritt behandlingsvalg

– I januar tapte vi anbudet om en rammeavtale. Vi driver videre som Fritt behandlingsvalg, FBV, ordningen som Stortinget vedtok å innføre i 2015. Det vil si at pasientene kan søke seg til Lolandsheimen Behandlingssenter som vi nå kan omtales som. Målsettingen er å drive videre med en slik modell frem til et forventet nytt anbud lyses ut i løpet av to-tre år, sier Frode Dunsæd.

– Vi holder på å søke om å bli en aktør under Fritt behandlingsvalg, og en avgjørelse foreligger om to-tre uker, sier Dunsæd.

Får arbeidsro

– Konsekvensen av at Blå Kors Norge tar den økonomiske risikoen, er at vi nå får en fin arbeidsro, sier Janka Holstad.

– Dette skal få til, legger han til.

– Nå jobber vi for å kunne fortsette utover denne perioden. Det at Blå Kors Norge garanterer for driften, gjør at vi får arbeidsro til å finne de gode løsningene. Vi har samarbeidet svært godt med Blå Kors Norge og Blå Kors Kristiansand, og vi tror vi sammen med alle gode krefter og aktører skal klare å få dette til, sier han.

Et kvalitetstilbud

– Dette er en stor dag, ikke minst for de mange som nå ser at de fortsatt har et behandlingstilbud lokalt. Hadde vi ikke fått dette til, ville Sørlandet stått uten behandlingsplasser, et lite paradoks når vi vet at Loland Behandlingssenter i dag har 37 og sågar også lange ventelister, sier Janka Holstad.

– Vi tapte rammeavtaleanbudet med Helse Sør Øst på pris, og i dag er jeg glad for at vi kan fortsette å gi det kvalitetstilbudet som Lolandsheimen Behandlingssenter alltid har vært kjent for, sier Frode Dunsæd.

[su_slider source=»media: 6361,6360,6363,6365″ limit=»30″ link=»lightbox» height=»400″ title=»no» autoplay=»4000″]