‘- Mange flere kan nå få et ferieopphold

Etter å ha fått over to millioner kroner i ulike tilskudd, kan Blå Kors ferier i år gi et ferieopphold til langt flere familier som trenger det.

Av Ivar Eidsaa

– Vi har fått to millioner kroner til sammen i økte tilskudd, 1,3 millioner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og 700.000 kroner over statsbudsjettet, en sum som gis hvert år i fire år. I tillegg har vi fått flere hundre tusen fra privatpersoner og bedrifter etter kvelden i Bystyresalen i høst. Dermed kan vi gi et ferietilbud til langt flere familier enn tidligere, fremholder Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier.

Hev seg rundt

– Vi ble ganske lamslåtte da søknadene om midler ble innvilget. Det vi da gjorde, var å hive oss rundt for å kunne planlegge en utvidelse av tilbudet, sier hun.

– Så i sommer blir det tre, og ikke to separate ferieuker vi kan invitere til, legger hun til.

Blå Kors ferier har i mange, mange år gitt et ferietilbud til familier som ikke har mulighet til selv å kunne reise på ferie. Disse årene har Blå Kors ferier tilbudt familier over hele Norge muligheten til å kunne få en ferieuke på Sørlandet sommerstid, med Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland som base for tilbudet. Fortrinnsvis har dette tilbudet blitt gitt til de familiene som kan ha utfordringer innen rus, psykiatri eller som ikke har økonomi til å kunne finansiere et ferieopphold av egen lomme.

– Vi kan nå gi et ferietilbud til langt flere, sier Synnøve Roland.

Utvider med nok en ferieuke

I fjor kunne Blå Kors ferier invitere til to ferieuker på Birkeland, for i alt 60 personer per uke. I år arrangeres det ferieuker her 2.-7. juli og 30. juli-4. august.

– Tilskuddene vi har fått, gjør at vi kan utvide, med en uke på Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen i tidsrommet 2.-6. juli, slik at vi kan gi et ferieopphold med innholdsrikt program til 180 personer, opplyser Roland.

– Midlene gjør at vi også kan utvide med helgeturer for ungdom, samt egne tilbud til barnefamilier i høst- og vinterferien. Det betyr at vi kan tilby familier ferieopphold i nesten alle skoleferiene, i seg selv er jo det fantastisk, smiler Roland.

Brenner for saken

– Vi i Blå Kors brenner veldig for å gi gode opplevelser og gode minner for dem som omfattes av det tilbudet som Blå Kors ferier gir. Gode minner kan man leve godt på i lang, lang tid i etterkant. Tenk hvor verdifullt det er for barn å kunne komme tilbake til sin hverdag og kunne fortelle klassekamerater og venner at familien har vært på ferietur. I tillegg kommer jo det verdifulle i at familiene kan få gode opplevelser sammen, sier hun. Vi er utrolig takknemlig for alle som har vært med å bidra for at vi kan utvide tilbudet i år, og dette vil gagne familier fra hele Norge. Vi har også en herlig gjeng med Tidgivere som er med, uten de hadde det aldri gått å arrangere disse ferieukene.

For å melde seg på ferieuken må det fylles ut et søknadsskjema som ligger på blakorsferier.no innen 1. mai 2018. Behandling av søknader skjer i begynnelsen av mai, og alle søkere vil få tilbakemelding innen 15. mai.