Mange kommer seg videre i livet

– Det går så veldig bra, smiler daglig leder Sindre Fosse. Et stort antall personer som får en avklaring i livet, hvor mange kan ta steget ut i arbeidslivet, andre til tiltak. Solid økning i oppdragsmengden, og med en økning i omsetningen på tre prosent. Mye er vendt til det bedre hos Mjåvann Arbeidstreningssenter på Mjåvann industriområde i Songdalen.

Av Ivar Eidsaa

Når Fritidsnytt er på besøk, formelig summer det i lokalene. Aktiviteten er høy. I et rom pakkes det for fullt, i et annet planlegges neste datakurs. På kjøkkenet står en gjeng og smører smørbrød som en bedriftskunde skal ha til sin kursdag. I kjelleren snekres det, og i monteringsavdelingen gjøres det klart en ny forsyning med deler som skal til en internasjonal bilprodusent.

– Vi måtte snu oss rundt og finne nye bein å stå på, sier Tormod Urdal og Sindre Fosse.

Mistet et viktig tiltak

– Situasjonen har endret seg for oss, forteller Sindre Fosse og Tormod Urdal.

Mjåvann Arbeidstreningssenter, Mjats, er en arbeidsmarkedsbedrift hvor målet er å hjelpe personer til å få en avklaring i livet på hva de kan få til, for mange er steget videre å få en jobb i det ordinære arbeidslivet.

Et av tiltakene i NAV het tidligere Arbeid med bistand. Fra og med årsskiftet 2015/2016 ble det klart at samtlige arbeidsmarkedsbedrifter i Vest Agder mistet tiltaket som ble avviklet i oktober 2016.

Har snudd trenden

For Mjats sin del resulterte dette i redusert drift. Noen mistet jobben, det førte til et fall i omsetningen på anslagsvis 3,2 millioner kroner i året.

Men i stedet for å slikke sine sår, gikk stab, ansatte og personer på ulike tiltak sammen for å snu trenden.

– Vi måtte skifte fokus for å opprettholde fortsatt eksistens, sier Fosse og Urdal.

Man valgte å beholde noen av arbeidstakerne i Arbeid med bistand. De fortsatte i et annet tiltak. Men for å klare det, var Mjats avhengig av å få en større lønnsomhet i egen produksjon og å få opp produksjonsvolumet for å dekke de totale kostnadene. Man jobbet mye med å øke salget

Mange nye oppdrag

Det har man til fulle klart. Nye oppdrag er kommet til. I 2017 hadde Mjats en omsetningsøkning på 43 prosent i produksjonen. Stadig flere har fått en avklaring på hva veien videre i livet kan være, og noen har også fått en fast jobb i det ordinære arbeidslivet.

Det betød at selv om man tapte 3,2 millioner kroner i tiltakspenger, så gikk Mjats likevel med overskudd i 2017. Overskuddet tas ikke ut, men går tilbake til deltakerne i stiftelsen, i form av kurs, kompetanseheving og sosiale formål.

Mjats fikk i krydder- og kaffeleverandøren Cemo som kunde, hvor arbeidstakere som trenger arbeidstrening gjør klar pakker med ulike produkter.

Pakket 138.400 poser

– I april pakket vi 138.400 teposer for Cemo. Vi pakker i dag langt mer for Cemo enn tidligere, ettersom Cemo har økt sitt innsalg til butikker og leverandører, fremholder produksjonsleder Arnfinn Grimestad.

– I mars pakket vi 80.000 poser, i en måned hvor vi også pakket 7.000 poser med 10-12 effekter i hver pose. Posene ble blant annet delt ut fra postene som Røde Kors hadde langs riksvei 9 i påsken, legger Grimestad til.

– Bare i april pakket arbeidstakerne 138.4000 teposer for Cemo, sier Sindre Fosse.

Leverer til internasjonal bilprodusent

I et annet rom sitter en gjeng og kobler drivere og ledninger til LED-belysning for Lyskomponenter, før det pakkes og sendes ut til elektrikere over hele Sørlandet.

I kjelleren holder Mads Holst Try til sammen med Roald Dalene.

– Vi har fått oppdraget av Gyli Plast i Søgne som er underleverandør til en stor internasjonal bilprodusent. Her hos oss monterer vi ulike deler, faktisk så mye som 23.010 i 2017, sier Mads.