Rusmisbrukere tilbake i jobb

Samtidig med fokus på økt salg og økning i oppdragsmengde fra eksisterende kunder, innledet Mjåvann Arbeidstreningssenter, Mjats, i fjor et samarbeid med Blå Kors Kristiansand og leverte to søknader for å hjelpe tidligere rusmisbrukere tilbake til jobb.

En av disse var til NAV-direktoratet som gikk på å få i gang en firestegsmodell for tidligere rusmisbrukere. Prosjektet har fått navnet Piloten. To av stegene finner sted hos Blå Kors Kristiansand, ett om å lære seg å bo, å bygge nettverk og å få sosial trening, samt ett som går på fysisk aktivitet. Trinn 2 handler om Småjobbsentralen som Blå Kors Kristiansand driver for å gi arbeidstrening.

Tre ut i ordinær jobb

Trinn 3 handler om å få arbeidstrening hos Mjats, et opplegg som er tilnærmet det å ha en vanlig jobb i det ordinære arbeidslivet i kombinasjon med oppfølging og veiledning.

Trinn 4 handler om ekstern praksis.

– Tiltaket begynte i august i fjor, og tre personer er nå ute i ordinær jobb, og flere er ute i arbeidspraksis hos en bedrift. Det vi gjør for NAV-direktoratet har en varighet på fire år, sier Tormod Urdal.

– Bare i april pakket arbeidstakerne 138.4000 teposer for Cemo, sier Sindre Fosse.

Godt faglig grunnlag

Like etter dette, kom det ut en arbeidsbeskrivelse fra Kristiansand kommune som i form var svært likt prosjektet som Mjats og Blå Kors Kristiansand hadde designet. Tilbakemeldingen fra Kristiansand kommune var at dette anbudet på faglig grunnlag hadde utkonkurrert alle andre aktører.

– Det er et resultat av at Blå Kors Kristiansand og Mjats sammen brukte våre fortrinn for å etablere gode faglige tilbud, sier Urdal.

29 er med

29 tidligere rusmisbrukere var i perioden august-desember i fjor med i Piloten. Av disse er det bare en som har falt ut. Det er også seks som hadde et tilbakefall, men som ble fanget inn igjen i tiltaket umiddelbart og har fortsatt. Resten er i gang med et løp på vei tilbake til en jobb i ordinært arbeidsliv gjennom ulik oppfølging og arbeidspraksis i forkant.

– Vi ser at Piloten har vært viktig for å sikre at en tidligere rusmisbruker kan forbli rusfri, sier Fosse.

– Vi er på god vei. Målet vårt er ikke å tjene mest mulig penger. Vi lykkes når vi kan bidra til at hver enkelt får økt livskvalitet i sin hverdag, og når en person har fått en jobb som passer den enkelte, og at andre som er i systemet kan få en avklaring på hva de kan klare og ikke, sier Sindre Fosse og Tormod Urdal.