Rune Klakegg

Da Sylvi Listhaug besøkte Blå Kors Kristiansand

Eldreomsorg, frivillighetens plass og muligheter i rus-, ettervern- og barnevernsarbeidet; mange tema ble brakt på bane da Sylvi Listhaug torsdag besøkte Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Sylvi Listhaug har de siste tiden besøkt flere kommuner for å høre mer om hvilke utfordringer kommunene har i arbeidet med å gi en god eldreomsorg.

Denne uken var turen kommet til Kristiansand, og som ledd i besøket ønsket hun å besøke Blå Kors Kristiansand for å vite mer om arbeidet som drives, hvilke utfordringer en frivillig og ideell organisasjon har i sitt arbeid, og hva det politiske miljø kan bidra mer med. Sammen med henne kom også Christian Eikeland, leder for Agder FrP og Steinar Andersen, leder for Kristiansand FrP.

Bredt tilbud

– Blå Kors Kristiansand driver et godt, variert og viktig arbeid, sa Sylvi Listhaug.

I den første halve timen under besøket, gav Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, en orientering om det arbeidet organisasjonen gjør også overfor de eldre.

– Gjennom Posebyen Frivilligsentral når vi mange, flesteparten av dem er eldre, sa Solheim, hvor Posebyen Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Solheim fortalte om de mange som jevnlig får besøk, om BlåDilten, Fritidsvenn, Eldrelunch, Blå Kafé, Kulturell fritid, oppsøkende tidgivere, Blå Kreativitet, ukentlige møter i kjelleren.

Han fortalte også om Sammen på Sykkel, hvor flere eldre fra omsorgssentrene i Kvadraturen ukentlig tas med på en sykkeltur i byen.

Barnas Stasjon med 5.000 besøk

– Til fjorårets sesong ble det gjennomført over 500 slike fordelt på 12 piloter, sa Solheim.

Barnas Stasjon hadde i fjor over 5.000 besøk av foreldre og barn. Snakk om Mobbing hadde i fjor over 5.000 chatsamtaler med unge som opplever mobbing. Arbeidet som gjøres gjennom Blå Kors Ung; BKU, for å gi et godt tilbud til denne gruppen og fange opp dem som ikke er med i andre organiserte aktiviteter. BKU driver også et omfattende arbeid i forhold til integrering. Skatehall, kickoff-ferier, samt det omfattende arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver innen rusomsorg og ettervern, var andre eksempler som Solheim trakk fram.

Midlene når langt

– Som en ideell organisasjon når midlene vi disponerer langt, rett og slett fordi mye av innsatsen er basert på frivillig innsats. Bare i fjor var det med over 350 tidgivere, og den frivillige innsatsen utgjorde over 40 årsverk totalt, fremholdt han.

– Så dersom dere som politikere ønsker å få mye ut av midlene dere bruker på forebygging, behandling og ettervern, så kan det være lurt å intensivere samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner, også innen barnevernet, sa Solheim, med henvisning til debatten som nå pågår om å vri bevilgningene til barnevern og oppfølging fra profesjonelle aktører til fordel for ideelle og/eller frivillige organisasjoner.

Økt tilgjengelighet gir økt forbruk

Solheim strekte kraftig under viktigheten av å drive god forebygging.

– Alkoholrelaterte sykdommer og skadevirkninger er en av de største utfordringer i samfunnet. Vi vet at to-tre skolebarn lever i et hjem med rusproblematikk, sa Solheim.

Det ble også satt fokus på alkoholpolitikk, skjenketider og økt tilgjengelighet.

– Vi ser at økt tilgjengelig, gir økt bruk, og økt bruk gjør at andelen som kan utvikle et alkoholproblem med de følger dette kan få, øker, sa Solheim.

– Et godt, variert og viktig arbeid

Sylvi Listhaug hilste på samtlige:

– Det var veldig interessant å høre om det omfattende arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, et godt, variert og viktig arbeid, sa Sylvi Listhaug.

Steinar Andersen takket for gjennomgangen.

– Dette har vært svært nyttig. Dere bør invitere flere partier fra det politiske miljø til en slik gjennomgang, og vær ikke redd for å ta kontakt dersom det er noe dere trenger hjelp til, sa Andersen.

Etter orienteringen bare det inn i Storsalen, hvor en større gruppe seniorer i Blå Kors Kristiansand ventet. De hadde tidligere på dagen vært på busstur, og fikk besøk av Sylvi Listhaug da de entret salen for kaffe og wienerbrød.

Møtt med applaus

Sylvi Listhaug ble møtt med kraftig applaus. I sin hilsen til forsamlingen, fortalte hun at det som gjorde henne politisk aktiv i sin tid og årsaken til at hun valgte FrP som sitt parti, var John Alvheims engasjement for en god og verdig eldreomsorg.

Da Listhaug var ferdig, var Hildur Danielsen kjapt frempå.

– Det er de siste årene blitt satset mye på å bygge ut hjemmetjenesten slik at flest mulig eldre kan bo hjemme. Min erfaring er at det er mange dette ikke passer for. Det ideelle hadde vært om dere på Stortinget kunne forsterket innsatsen med å bygge flere sykehjems/eldrehjemsplasser, argumenterte hun.

Dette sa Listhaug seg enig i.

– Vi trenger flere slike plasser, det er noe jeg arbeider for. Men vi trenger også boliger tilrettelagt for den gruppen eldre som kan i egen leilighet, men hvor det bygget er bemannet med helsepersonell som man kan tilkalle og få tilsyn av, sa Sylvi Listhaug.

Steinar Andersen, leder for FrP i Kristiansand var også med på besøket.