Loland Behandlingssenter er snart i gang

– Vi avventer bare den siste godkjenningen fra Helfo. Når denne er på plass, er vi i gang. Det kunne daglig leder ved Loland Behandlingssenter, Frode Dunsæd fortelle, da han under sommerfesten til Blå Kors Kristiansand mottok prisen for Årets stayer.

Av Ivar Eidsaa

– Vi er nesten i mål. Personalet er på plass, og vi ivrer etter å komme i gang, sier Dunsæd.

I juryens begrunnelse for utnevnelsen av Dunsæd til Årets stayer, heter det:

«Etter en lang og krevende anbudsrunde, som Blå Kors Borgestadklinikken (avd. Skien, avd. Bragernes, avd. Loland) var en del av, kom meldingen 11. januar 2018 om at Helse Sør Øst, av prismessige årsaker, ikke ønsket å forlenge avtalen.

Et 70 år gammelt anerkjent behandlingssted for rusavhengige var dermed tenkt avviklet innenfor en ½ – 1 årsperiode. Dette kom som et sjokk for både ansatte og pasienter, særlig siden vi det siste året hadde 103 prosent belegg og over 80 prosent gjennomføringsgrad hos pasientene.

Tenkte nytt

Noen timer etter at beskjeden kom, var “Årets stayer” i gang med å tenke nytt: Hva kan gjøres for fortsatt å kunne tilby rusbehandling ved Loland? Å legge ned uten å ha prøvd andre muligheter var uaktuelt.

I månedene som fulgte var “Årets stayer” i dialog med mange sentrale folk for å skape engasjement og tro på «nye Loland.» Politikere, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere ble involvert.

Mer enn tusen underskrifter

Ansatte opprettet en Facebookside – «La Loland Behandlingssenter bestå,» hvor det ble lagd et opprop for å samle underskrifter til støtte for saken. Pasienter involverte seg, og to av dem dro til Stortinget og leverte mer enn tusen underskrifter fra oppropet til leder av helse- og omsorgskomitéen – Olaug Bollestad.

Imens jobbet “Årets stayer” iherdig med hvordan videre drift skulle la seg gjennomføre; praktisk, økonomisk, faglig, osv. Ansatte var med og utformet et forslag til «nye Loland.» Han har nedlagt en formidabel arbeidsmengde, både innad i virksomheten og utad. Blå Kors sentralt har vært svært positive til prosessen, og på ettervinteren i år fattet landsstyret vedtak om videre drift ved Loland. En søknad til Helfo er under behandling, og denne blir snart godkjent, og da vil Loland kunne tilby rusbehandling på bakgrunn av fritt behandlingsvalg. Dette vil være en stor seier for hjelpetilbudet i landsdelen.

Engasjement og energi

“Årets stayer” har vist et engasjement og en energi for å redde virksomheten helt fra dag én. Under hele prosessen har han holdt fast på det gode humøret og den sterke optimismen. Dette har smittet over på både pasienter og ansatte, som har gitt masse støtte tilbake og håndtert situasjonen på en svært god måte.

Dette har gjort at livet, og avdelingen, underveis har gått sin stødige gang. At optimismen hans også har hatt innvirkning på de som fatter store vedtak er det heller ingen tvil om. Et enstemmig Blå Kors-landsstyre har vist tro på «nye Loland,» og ønsker å satse videre på virksomheten. Med solid ledererfaring kunne “Årets stayer” uten tvil vært ettertraktet på jobbmarkedet, men har valgt å kjempe Lolands sak. Uten hans tro, pågangsmot, løsningsfokus og positivitet hadde Loland Behandlingssenter blitt nedlagt.

På vegne av alle vil vi gratulere prisvinneren av “årets stayer” – direktør for «nye Loland»: Frode Dunsæd», fremholdt Janka Holstad, divisjonsdirektør divisjon behandling hos Blå Kors Norge, som overrakte prisen til Frode Dunsæd.