Flere nye æresmedlemmer

To kvinner og fem menn ble utnevnt til æresmedlemmer i Blå Kors Kristiansand, for lang, solid, trofast og verdifull tjeneste gjennom mange, mange år, under sommerfesten til Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Kai B. Flaa, Oddleif Flaat, Gunnar Kirkhus, Lillian Kirkhus, Reidar Kirkhus, Martin Johannessen, Leif Johannessen og Trond Gundersen ble alle utnevnt til æresmedlemmer.

Hver og en av dem kan se tilbake på flere tiår i Blå Kors-arbeidet både lokalt og nasjonalt.

– Vi ønsker å ære dere for den jobben dere har gjort. Dere har alle vært sentrale i arbeidet. Uten dere ville ikke nye tilbud og tjenester sett dagens lys. Vi takker dere dypt og inderlig for den jobben dere har gjort, fremholdt daglig leder Arvid Solheim og markedssjef Henning Reme da de overrakte prisene.

– Vi er så heldige at vi har en flott gjeng med pionerer som har holdt på i flere tiår, sa Solheim.

Lesotho

Kai B. Flaa har vært med i Blå Kors-arbeidet i en mannsalder. I 1947 ble han med i Blå Kors-speideren.

Han kan se tilbake på åtte år som leder av landsstyret i Blå Kors, og var veldig engasjert i forbindelse med at Blå Kors Norge ble spurt om å bygge opp en behandlingsklinikk i kongedømmet Lesotho som ligger i det sørlige Afrika.

Etter å ha forberedt det hele i Norge, reiste han og familien til Lesotho og brukte tre år på å bygge opp klinikken.

25-årsjubileum i 2016

– Lesotho rettet en henvendelse til det internasjonale Blå Kors om hjelp til å reise et behandlingssenter. Det internasjonale Blå Kors henvendte seg til Blå Kors Norge, da det var Norge som hadde mest erfaring innen dette fagfeltet, forteller Kai B. Flaa.

– Vi ønsket å kombinere behandling med forebyggende informasjon, og dette har fulgt senteret som heter Thaba Bosiu Centre helt frem til denne dag, legger Flaa til.

Grunnsteinen ble lagt i 1991. Senteret stod ferdig i 1998 og i 2016 markerte senteret 25 års drift.

Etter noen år i Oslo, flyttet familien hjem til Kristiansand, hvor Kai B. Flaa tok initiativet til Ny giv for Blå Kors. Bakgrunnen var at NRK hadde gitt Blå Kors TV-aksjonen i 2008. Flaa fikk etablert en arbeidsgruppe hvor Marit og Leif Johannessen, Trond Gundersen og ham selv var med.

– Vi hadde som mål at det måtte gjøres mer, ikke minst for ungdom. Barnas Stasjon ble et resultat nettopp av dette arbeidet, sier Flaa.

Oddleif Flaat

Oddleif Flaat har i en årrekke arbeidet for større åpenhet rundt rus og rusproblemer for å unngå at dette blir et for vanskelig tema å snakke om.

I 1961 var Flaat leder for dugnadsgjengen som jobbet et helt år med å innrede hytta Blåstua til speideren. Den ble innviet 1. april 1962.

Han fikk Kongens Fortjenstmedalje i 2011. Han har vært leder og økonomiansvarlig i Blå Kors i Kristiansand, og kan se tilbake på et langt liv som frivillig og er kjent for å være en flott sanger i Musikkoret til Blå Kors Kristiansand.

Gunnar Kirkhus

Gunnar Kirhus var i sin tid med på å starte Blå Kors-speideren i Kristiansand. Han har også hatt flere styreverv på landsplan og han har i flere år ledet Blå Kors Musikkor sammen med sin ektefelle.

Han var også med på å starte Blåen Reiser, og var leder for dette arbeidet i over ti år.

Lillian Kirkhus

Lillian Kirkhus har vært med i Blå Kors-arbeidet helt siden hun var ei ung jente. Faren var misjonær og predikant i Blå Kors i sin tid. Hun har i årevis vært leder av kvinneforeningen i Blå Kors, og for mange er hun selve Basardronningen, og har hatt Blå Kors ferier som et av sine store hjertebarn i alle år.

– Hun kalles med rette Mor Blå Kors, og har vært flink til å knytte sammen de ulike generasjonene, sier Henning Reme.

Reidar Kirkhus

Reidar Kirkhus var en av de aller første patruljeførerne i Blå Kors-speideren. Han har vært formann i Blå Kors Kristiansand og hatt ulike styreverv i kretsstyret og institusjonsstyret.

– Du har i alle år vært en fantastisk trofast sjel i Blå Kors-foreningen. Du har gjennom store deler av ditt liv vært med i Blå Kors, og utvist stor trofasthet, sier Arvid Solheim.

Marit Johannessen

Marit Johannessen kan se tilbake på et langt liv som speider og speiderleder. Hun har i flere år hatt et stort engasjement i kvinneutvalget hos Blå Kors Kristiansand som har stått svært sentralt i arbeidet med å etablere og utvikle Blå Kors ferier.

Hun har også drevet et ustrakt fundraisingsarbeid og har gjennom årenes løp samlet inn flere hundretusen kroner til Blå Kors ferier.

Hun var også med i Ny giv-komiteen.

Leif Johannessen

Leif Johannessen har vært primus motor i speiderarbeidet, og har hatt flere styreverv, det være seg i Posebyen Frivilligsentral, Loland, på Mjåvann og er en av mentorene i Blå Kors Kristiansand.

Han har vokst opp i Blå Kors og var med i Ny giv-komiteen, og var kanskje den største pådriveren for å få etablert Posebyen Frivilligsentral i sin tid.

Trond Gundersen

– Trond Gundersen er selve DNA`et hos Blå Kors Kristiansand, det store samlingspunktet, humørsprederen, bussjåføren, han er en stor miljøskaper, og har vært med i Blå Kors siden 1975.

[su_slider source=»media: 6745,6744,6743,6742,6741,6740,6739,6738″ limit=»30″ link=»lightbox» height=»400″ title=»no» autoplay=»4000″]