Koret Exodus

Sommerkalender Tidgiver: John Egebakken

Hvorfor ble du Tidgiver:

Etter flere år med rus, ble jeg rusfri den 15. januar 2015. Jeg hadde fått en dom på syv og en halv måned og sonet dommen i Evje fengsel. Etter fire måneder hadde jeg ikke lenger abstinenser og jeg fikk god og solid hjelp til å bli rusfri, og ikke minst takle de psykiske utfordringene som fulgte.
Etter endt soning fikk jeg en annen bolig, og brøt med det gamle miljøet. Etter 40 år i rus tar det tid å komme tilbake til et rusfritt liv, og det ble viktig å starte helt på nytt for mitt vedkommende.
Det er vidunderlig å våkne rusfri. Det er jo bare flott at jeg skulle komme dit jeg er i dag.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

På vei tilbake til et rusfritt liv, ble jeg for et par år siden med i Shalam, og etter hvert begynte jeg å gå på Møteplassen, kjøkkenet i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors i Gyldenløvesgate. Der traff jeg Berit Jensen og Trond Gundersen og fikk informasjon om at dersom det var noe jeg hadde lyst til å bli med på, så kunne jeg det. Så nå er jeg med som sykkelpilot og sykler rundt på beboere fra tre av byens omsorgssentre. Det er flott å se hvor takknemlige de er for å bli tatt med på sykkeltur, og så er det en flott gjeng å sykle sammen med!

Ditt sivile liv:

En dag i uken går jeg på Shalam, og er i gang med et malerkurs, er også med på kunstskolen på Kongens senter, og to ganger i uken er jeg med Blå Kors-gjengen som er i treningsstudio.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Jeg har jo fått bedre kondisjon, da! Gleden over å kunne glede andre, betyr svært mye. Det er sterkt å se gleden hos beboerne som tar med på sykkeltur. Noen av dem har ikke vært ute på mange år.

Din oppfordring til andre:

Har du lyst til å prøve deg som sykkelpilot, kan det varmt anbefales. Ta kontakt med Trond Furseth som leder arbeidet dersom du har anledning til å bli med på en sykkeltur en gang eller to i uken. Det fine med å være med i Blå Kors er at man selv kan bestemme hva man ønsker å være med på ut fra hva man er interessert i og hvor mye tid man kan bruke.