Sommerkalender Tidgiver: Ida Høitorp

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg arbeidet tidligere som kokk og måtte omskoleres. Via NAV og prosjektet FRISK kom jeg i februar i år i kontakt med Blå Kors. På Bufetat anbefalte de meg å bli med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg kjente ikke til Blå Kors Ung fra tidligere, og ble allerede i starten med i skateparken hvor jeg fikk arbeidstrening og fikk prøve ut hva som fungerte. Nå i sommer har jeg vært med på ulike stand, samt på en leirskole på Knaben, og har også blitt valgt inn i styret i Blå Kors Ung. Så jeg fikk rett og slett en rakettstart.

Jeg har også tre barn i avlastning, to en gang i måneden og i feriene for den tredje.

Ditt sivile liv:

Jeg er som nevnt i omskolering.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er spennende. Jeg har fått oppgaver jeg liker og trives med. Jeg har alltid likt å arbeide med barn og unge og det kjennes godt å kunne utgjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det. Så lærer man også å kjenne seg selv på en annen måte.

Din oppfordring til andre:

Min klare oppfordring er at hvis du ikke er med som tidgiver, at du prøver. Det gir mer glede enn du er klar over. Det å kjenne og bli kjent med andre er en fin ting. I stedet for å være skeptisk, så bli kjent med dem. De er ofte annerledes enn det man tror. Det beriker å være åpen for andres liv, meninger og tro.

Så ser jeg at jeg er med og gir hjelp der og da, at arbeidet er forebyggende, at unge kan få en trygg plass å komme. Det kan forhindre at barn og unge kommer i kontakt med miljøer som ikke er så bra.