Sommerkalender Tidgiver: Alice Hiberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg hadde lyst til å bli med i et frivillig arbeid, og kjente litt til Blå Kors fra før. En dag da jeg gikk forbi, så jeg et skilt på utsiden for Posebyen Frivilligsentral, tok turen innom, og siden har jeg vært med, så det var litt tilfeldig at det ble akkurat her.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt med i mye forskjellig, alt fra å være Tidgiver under ferieuken i regi av Blå Kors ferier på Folkehøgskolen Sørlandet, til vertskap under Blå Torsdag- og Blå Gospelkonsertene, samt at jeg også er oppsøkende Tidgiver i kvinneboligen i Vågsbygd.

Ditt sivile liv:

Ferieuken på Birkeland ble noe helt spesielt. Vi var med og la til rette for deltakerne og var totalt en cirka 20 Tidgivere.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake å bli med, mange fine opplevelser. Jeg er blitt kjent med mange. Jeg kjente litt til Blå Kors fra tidligere, men arbeidet er mye større og omfattende enn det jeg visste på forhånd. Jeg har kjent meg velkommen fra første dag.

Din oppfordring til andre:

Prøv! Jeg er sikker på at dersom du ikke har vært med tidligere, vil du få mye tilbake ved å bli med. De fleste har anledning til å være med litt, og det fine er at vi selv kan bestemme hvor mye tid vi ønsker å bruke. Her er det med Tidgivere som er med en gang i året, til de som er aktivt med flere ganger i uken. Blir man med, så binder man seg ikke til mange timers deltakelse i uken.

Det er mye forskjellig å kunne være med på, så det er lett å finne noe som passer og interesserer.