Sommerkalender Tidgiver: Jonny Skaret

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg bor i en av boligene til Blå Kors i Vågsbygdveien, og ble kjent med tilbudet som Blå Kors gir gjennom en av medarbeiderne i Blå Kors. Jeg kjente også en som jobber i Steg for steg og ble oppfordret til å bli med.
Jeg sliter med sosial angst og det re fint å komme seg ut, både fysisk og psykisk. Jeg merker stor forskjell fra jeg ble med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med under Blå Marked, og er også med i Villmarksgruppa.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint å kjenne på at det er bruk for den innsatsen jeg gjør. Det har vært utrolig bra å bli med. Det er bra for helsa, og det er sosialt. Alternativet hadde vært bare å sitte hjemme.

Det er godt å kjenne på den mottakelsen jeg har fått i Blå Kors.

Nå har jeg vært rusfri i 14 måneder, og det å være med i Blå Kors er et viktig skritt for å komme tilbake til et rusfritt liv.

Jeg har også vært deltaker under den uken som Blå Kors ferier arrangerte i slutten av juni. Det var svært bra å være med på. Det er mange år siden forrige ferietur!

Din oppfordring til andre:

Det er fint å ha noe å gå til, om det er en gang innimellom, eller en gang eller to i uken. Det gir mye tilbake.