Sommerkalender Tidgiver: Tom Jochumsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble tidligere i år pensjonist etter 38 år som lokomotivfører, Jeg er vokst opp sammen med Arvid Solheim som er daglig leder for Blå Kors Kristiansand. Da han fikk vite jeg skulle pensjonere meg, spurte han om jeg ville begynne i Blå Kors. Det passet som hånd i hanske. Det var ikke noe alternativ å skulle gå uten å ha noe meningsfylt å gjøre.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er avdelingsleder i Småjobbsentralen, og har hatt en 20 prosent stilling der. Fra 1. august økes denne til en 30 prosents stilling.

Ditt sivile liv:

Nå er jeg blitt pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er givende å være med. Blå Kors Kristiansand driver et variert og bredt arbeid, og gjør mye bra for veldig mange. Det er mange engasjerte mennesker som er med, og de er fint å se at mennesker kan komme tilbake til arbeidsliv og samfunn.

Småjobbsentralen spiller en viktig rolle i så måte. På en vanlig dag kan det variere fra en to-tre til en 10-15 som møter fast. Småjobbsentralen er en fin arena for arbeidstrening, og det er en engasjert og jobbvillig gjeng.

Din oppfordring til andre:

Det å bli kjent med menneskene som er med, gjør at man får en annen innfallsvinkel. Arbeidet er veldig givende, og det fine er at man kan bidra med det man kan og behersker.