Sommerkalender Tidgiver: Thorstein Nordvold

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg reiste en del sammen med Åge Phillip Eriksen, nå pastor i Bengtsfors Missionskyrka, og ble derigjennom oppfordret til å bli med i Blå Kors Musikkor.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg startet i Blå Kors Musikkor ved nyttårstider. Det er en flott gjeng, både sosialt og åndelig. Jeg ble etter hvert også spurt om å sitte i styret på Lørdagskveld i Blå Kors. Utover dette er jeg med og hjelper til der det trengs, så som Blå Gospel, Søndagskveld i Blå Kors osv..

Jeg er også med i Filadelfia Birkenes, og annenhver tirsdag er det Kameratklubben, hvor jeg er med i styret og varamann til landsstyret.

Jeg har også sertifikat for buss og større kjøretøy, og skal avlaste Trond Gundersen i Blåen Reiser når det er behov for det.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint og verdifullt å være med i et så flott fellesskap som Blå Kors. Det gir mye tilbake.

Din oppfordring til andre:

I Blå Kors er det noe for alle, uansett hvordan vi er i form, farge, fysikk og farge. Menneskene som er med har gode verdier og er flinke til å se og møte dem som kommer.

Det gir mye tilbake å være med. Her er det alltid et smil, og det er mange gleder og gode øyeblikk å ta med seg.

Blå Kors driver et bredt og allsidig arbeid som farvener vidt og gir mye til både yngre og eldre. Her er et verdifullt å være med om man er ung, voksen eller eldre.