Sommerkalender Tidgiver: Maria D. Rødland

Hvorfor ble du Tidgiver:

For flere år siden ble jeg spurt med i Musikkoret til Blå Kors Kristiansand har siden holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært aktivt med i over 25 år, en rik og fin tid. I begynnelsen ble jeg med i Musikkoret, og etter hvert også en av dem som er med og arrangerer Lørdagskveld i Blå Kors. Her møtes seniorene til samvær, mat, andakt og mye musikk og sang. Vi møtes hver lørdag. Det er fem partier som er med og arrangerer og det hele går på rundgang.

Etter hvert ble jeg også med i styret, og er også med på Torsdagskveld i Blå Kors. Fra tidligere var jeg også med da Blå Café holdt åpent i lokalene til Blå Kors i Gyldenløvesgate. Det er nå en fem-seks år siden dette ble lagt ned.

Det er artig å se at tilbudene til seniorene er så populære som de er. Over tid har stadig nye blitt med, og når vi samles på lørdagskveldene kan det være mellom 70 og 100 som kommer. På det meste har vi vært godt over hundre. Vi trekker besøkende fra et stor omland. En av de fremmøtte kommer helt fra Lindesnes, noen fra Arendal, flere fra Vennesla. Det kan skyldes at få menigheter har et tilbud på lørdagskveldene for oss som er godt voksne.

Vi har 46 møter i løpet av et år og inviterer en taler til hvert av møtene. Rammen er svært sosial og vi har det utrolig hyggelig sammen, et fint og inkluderende fellesskap, og følgelig en fin plass å gå dersom man ikke ønsker å sitte alene en lørdagskveld. I tillegg til egne møter, er vi ofte ute og besøker andre forsamlinger, og hadde i fjor over 70 slike gjesteopptredener.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Fellesskapet er godt.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil varmt anbefale andre godt voksne å bli med. Det gir svært mye og særlig på lørdagskveldene kan det være mange voksne som kjenner på ensomhet. På Lørdagskveld i Blå Kors får man fellesskap, venner, og noen trivelige timer i hyggelig lag.