Sommerkalender Tidgiver: Kari Aulin

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble pensjonist for halvannet år siden etter å ha jobbet på dementavdeling på et sykehjem i flere år. Med tid til overs ønsket jeg å gjøre noe for andre, og tok selv kontakt med Blå Kors Kristiansand og spurte om det var behov for hjelp.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Kulturell Fritid. Dette er et tilbud for våre nye landsmenn. Vi møtes hver mandag, og det kommer flere med bakgrunn fra blant annet Syria og Eritrea. Vi lager mat sammen, vi gir leksehjelp, og dette er også en fin arena til å lære norsk. Vi kan være alt fra en 10-12 til over 40 på disse samlingene.

Jeg Fritidsvenn, hvor jeg besøker en eldre enslig kvinne som har lite besøk fra før. Jeg besøker henne hver torsdag, og det er veldig givende å være med på. Gir like mye tilbake som det gir henne, tror jeg.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Man blir i godt humør av å møte blide og positive mennesker. Jeg er blitt tatt veldig godt i mot og da har man også mer å gi selv. Jeg ble overrasket over å se alt det gode arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, for barn, ungdom og ellers alle som trenger det.

Din oppfordring til andre:

Noen tror de binder seg opp i noe de tror de ikke kan følge opp. Som Tidgiver binder man seg ikke opp. Skal vi ut og reise, så er det fullt ut mulig. Man bestemmer selv hvor ofte man ønsker å være med.

Har du lyst til å prøve og å gjøre en innsats for andre, er det min klare oppfordring å prøve. Det gjør godt å gjøre noe for andre.