Elevene fulgte godt med

Skaterampa ut til folket!

– Det er en ære å bli valgt ut, og bli gjerne med og stemme oss frem. Det sier Andreas Widerøe, leder av Vision Skatepark som sammen med tre andre gode formål er valgt ut av LOS Fondet til å motta en stor pengesum. Det formålet som får flest stemmer, får mest penger.

Av Ivar Eidsaa

Sammen med Grimstad Bokseklubb, Kvinesdal Idrettslag og Risør ungdomsteater, er Vision Skatepark en av fire aktører som det nå er mulig å stemme frem. Den aktøren som får flest stemmer, får den største pengegaven.

Det er LOS Fondet som står bak tiltaket, hvor selve Drømmefinalen går i forbindelse med LOS Dagen i Dyreparken den 2. september.

Treffe ungdommene der ungdommene er

Etter henvendelse fra Kristiansand kommune, valgte Blå Kors Kristiansand i fjor å ta ansvaret for å videreføre driften av Vision Skatepark på Lund.

– I vårt utadrettede arbeid drømmer vi om en mobil skaterampe som kan brukes ute i bysentrum i Kristiansand og i mange lokalmiljøer i Agder, rett og slett å treffe ungdommen hvor ungdommen er, sier Andreas Widerøe, leder for Vision Skatepark.

– Det var svært bra at driften av Vision Skatepark kan videreføres. Samtidig er det også viktig å kunne tenke nytt, fremholder han.

Trygghet og gode relasjoner

– Bli med og stem frem Vision Skatepark. Det er mulig å stemme en gang per dag frem til og med 31. august, sier Andreas Widerøe.

– Vision Skatepark er et sted for unge som driver med skating, BMX, bevegelsesidretten parkour, rulleskøyter og sparkesykkel. Vi legger vekt på å skape trygghet, gode relasjoner og mestringsopplevelser i et inkluderende og rusfritt miljø. Dette er investering som gir avkastning på sikt, men vi ser allerede synlige resultater av skateparkens drift, forteller Andreas.

Nå ønsker han å få skatetilbudet ut til flere.

Like forutsetninger

– Vi vil at barn og unge skal ha like forutsetninger for å delta på aktiviteter på fritiden. Forskning viser at for eksempel svak økonomi er en hindring for mange i å delta på organiserte aktiviteter, idrett og kultur. Geografi kan også slå ulikt ut med tanke på deltagelse. Derfor vil vi i tiden fremover, og som en del av prosjektene våre, reise ut og treffe unge der de bor, forteller Andreas.

Drømmen for BKKs utadrettede arbeid er en mobil skaterampe som kan brukes ute i bysentrum i Kristiansand og i mange lokalmiljøer på Agder, der hvor ungdommen er å treffe og hvor ungdommen ferdes. I tillegg til skaterampen ønsker BKK å lage en scene som kan brukes i sammenheng med skatearrangementene.

Stor mestringsglede

– Vi opplever hver dag at de unge som er innom skateparken opplever stor mestringsglede, og at nye relasjoner skapes. Skateparken og miljøet der, er en viktig sosial arena. Med støtte fra LOS Fondet kan vi ta skaterampen ut der folk er, sier Andreas Widerøe, som håper flest mulig stemmer på deres prosjekt.

I selve skateparken på Lund er aktiviteten stor om dagen. Det meste av interiøret er blitt fjernet, og hele hallen renoveres.

Åpner i september

– Planen var å invitere til åpningsfest 25. august. Men arbeidet har vært mer omfattende enn først antatt. Selv om mange frivillige har gjort en stor innsats for å få hallen klar, trenger vi noe mer tid. Vi planlegger nå for å kunne åpne for fullt et stykke ut i september. Vi legger opp til å ha åpent tre-fire av ukedagene, samt lørdagene og søndagene. Det blir mange aktiviteter og vi vil ha bemanning i hallen i åpningstiden. Vi er i dag fire i staben, og øker nok til en 10-12 når vi er i full drift, takket være flere frivillige som har takket ja til å bli med, sier Widerøe.

– Bli med og stem!

– Vision Skatepark var et stort trekkplaster for barn og unge innen driften ble lagt ned i fjor og før Blå Kors Kristiansand tok over. Vi vet at skating blir OL-gren i 2020, så skating er på kraftig fremmarsj, og vi vil nok få et ytterligere tilstrømning når hallen kan åpne om en god måned, sier Andreas Widerøe.

 

Her kan du stemme. Det er mulig å stemme en gang per dag.

https://www.los.no/los-fondet/drommefinale/los-fondets-drommefinale-2018/stem-pa-din-favoritt-i-los-fondets-drommefinale-2018/