‘- Chatten har bidradd til å redde liv

– Dette er en stor dag. Mange drømmer er gått i oppfyllelse med denne konferansen, sier Kirsten Rypestøl som i sin tid hadde ideen til Snakk om mobbing.

Av Ivar Eidsaa

Kirsten Rypestøl var glad, fornøyd og litt rørt da Snakk om mobbing-konferansen ble arrangert i Kristiansands storstue Kilden onsdag.

Det er i disse dager syv år siden Kirsten Rypestøl fikk sin store idé.

– Jeg hadde lagt meg, og plutselig kom tanken om å etablere en chattetjeneste for barn og unge som blir mobbet, men som ikke hadde noen å snakke med det hele om, hvordan tjenesten skulle være, rammene, bemanningen, ja, alt, sier Rypestøl.

Har tettet hull

Hun så det var langt frem, men det skremte henne ikke. Hun gikk i gang og motivasjonen var stor. Hun var i kontakt med tungt fagpersonell som visste mye om mobbing, årsaksforhold og om løsninger. Tilbakemeldingen fra samtlige er at Snakk om Mobbing vil være et tilbud det var et stort behov for.

Planen var hele tiden at chattetjenesten skulle tette hull som ikke ble dekket av andre.

Hun så det ville kreve mye å etablere en slik tjeneste i egen regi. Hun kom i kontakt med Arvid Solheim, den gang nytilsatt daglig leder for Blå Kors Kristiansand, BKK. Styret i BKK sa et entusiastisk «ja».

Midler over statsbudsjettet

Det samme gjorde Blå Kors Norge, og etter hvert kom beskjeden om at all kontakt inn mot det politiske miljøet hadde betalt seg: Snakk om mobbing ville for 2015 få 1,5 millioner kroner i overføringer over statsbudsjettet. Dermed kunne Snakk om mobbing starte opp i 2015.

– Det har vært en stor dag i dag. Min tanke for syv år siden var å etablere en chattetjeneste. Men også å skulle lære noe av de historiene som barn og unge fortalte. Målet var å få plass en vitenskapelig forskning omkring det hele. Dette var på plass for to år siden. Det tredje målet var å presentere forskningen på vår egen konferanse. Så i dag falt dermed den siste brikken på plass, sier Rypestøl.

Barn og unges egen arena

– Hvor viktig har denne tredelingen vært for deg å få på plass?

– Det handler først og fremst om at barn og unge skal bli hørt. Det har vært det viktigste. Når vi får barn og unge til å fortelle om noe som er så vanskelig, så gjelder det å formidle det ut slik at vi som voksne kan lære noe, både inn mot skolesituasjonen og i forskningen.

– Hvordan vil du oppsummere det du har sett, lest og hørt i løpet av de tre årene Snakk om mobbing har vært i drift?

– Virkeligheten har vist seg å være slik jeg trodde den var. Også i dag velger like mange barn å ikke fortelle noe til voksne når de blir mobbet som for syv år siden. Gjennom chatten har barn fått en arena hvor de kan snakke anonymt hvor de kan fortelle om det de står oppe i slik det faktisk er. Uten Snakk om mobbing hadde de kanskje ikke hatt den arenaen. Det handler sånn sett om å ha et tilbud til barn og unge som kan være med og redde liv. Gjennom chatten kan de fortelle om det som er så vanskelig, slik at de kan få lettet litt på trykket.

Fagpersonell

– Hva skiller Snakk om mobbing fra andre hjelpetjenester for barn og unge?

– Først og fremst at de som tar kontakt med Snakk om mobbing chatter med utdannet fagpersonell. Veldig mange av dagens tjenester er basert på frivillighet. Det kan være vel og bra. Men her møter barn fagpersonell som er utdannet på området og som vet og forstår hva barn og unge sliter med. Det gir trygghet for de som tar kontakt. Det handler også om at barn og unge opplever det trygt å ta kontakt med et profesjonelt hjelpeapparat, da terskelen for å ta kontakt er så lav som den faktisk er.

Mange å takke

– Er det noen personer du spesielt vil trekke frem på en dag som denne?

– På veien frem har flere nøkkelpersoner vært sentrale, og det er mange å takke på en dag som denne. En av dem har vært stortingsrepresentant Svein Harberg som var svært sentral i den første utviklingsfasen. Erling Roland ved Universitetet i Stavanger har spilt en stor rolle som rådgiver og faglig pådriver. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har også vært sentral i å få Snakk om mobbing satt på kartet inn mot det politiske miljøet, en prosess som endte med at driftsstøtte til Snakk om mobbing kom med på statsbudsjettet for 2015, og en støtte som er blitt videreført siden. Uten Blå Kors Kristiansand og Blå Kors Norge ville ikke Snakk om mobbing eksistert. Det har vært mange gode krefter som har bidradd.

– Når det gjelder barn og unge, er det antallet barn og unge som har tatt kontakt som har berørt meg sterkest. Det har vært mange utrolig sterke historier som barn og unge har fortalt.

– Snakk om mobbing er blitt enda bedre enn det jeg hadde håpt på da jeg for syv år siden gikk i gang med planleggingen. Alt er blitt oppfylt og mere til. I løpet av tre år har 15-16.000 barn og unge tatt kontakt med Snakk om mobbing.