Kunnskapsminister Jan Tore Sanner: – Det er ikke lov å snu seg bort!

– Tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør. I møte med den som mobbes, er det ikke lov å snu seg bort. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner var klar i sin tale da han gjestet Blå Kors Kristiansand mandag.

Av Ivar Eidsaa

Jan Tore Sanner var en av flere ministre som mandag gjestet Sørlandet. Etter et besøk ved Universitetet i Agder, UiA, gikk turen videre til Blå Kors Kristiansand, hvor Sanner fikk en bred orientering om de henvendelsene som barn og unge som mobbes gjorde til chattetjenesten Snakkommobbing.no i løpet av 2017.

– Gratulerer så mye med dagen, sa Sanner. Det er i disse dager tre år siden Snakkommobbing.no startet opp sin virksomhet, og på disse tre årene har opp mot 20.000 barn og unge har tatt kontakt med chattetjenesten hvor de som henvender seg er sikret full anonymitet.

Blir sett, forstått og lyttet til

– Jeg vil takker dere for den utrolig viktige jobben dere gjør. Det betyr mye at det er anonymt, at det er et lavterskeltilbud og at det er enkelt å ta kontakt, men også at dere hjelper barna og ungdommene til å sette ord på hva som er vanskelig i livene deres, sa Sanner.

– Ved å ta kontakt med Snakkommobbing.no opplever de at de blir sett, forstått og lyttet til. Det er svært verdifullt. Da jeg selv var ung, kunne mobbing være noe som pågikk på skolen. Med mobiltelefoner og digitale plattformer, kan mobbingen foregå også på kvelds og nattestid. Den som mobbes får aldri fred, og dette er med på å forsterke konsekvensene for dem som blir mobbet, sa Sanner.

6.000 tok kontakt i fjor

Tallene viser at nærmere 6.000 barn og unge tok kontakt med Snakkommobbing.no i fjor. Felles for mange av dem er at de ikke har fortalt andre at de blir mobbet, verken hjemme eller på skolen. Sanner ble også orientert om det forskningsarbeidet som Anne Helgeland ved ABUP, Avdelingen for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, har gjort, basert på de henvendelsene som ble gjort til Snakkommobbing.no i fjor.

Hun har konkludert med at flere mange av dem som mobbes lar være å si noe fordi de frykter at de vil få det verre i ettertid. Hun har også kunnet påvise at det å bli mobbet setter mange og dype spor, og at mobbing kan gi like alvorlige senskader som vold. Hun har også påviset at 33 prosent av dem som blir mobbet, utvikler posttraumatisk stress syndrom, PTSD, og utvikler psykiske lidelser som man tar med seg inn i voksenlivet.

Har stort fokus på problematikken

– Det må være det absolutt verst tenkelige at dersom du er blitt mobbet over tid og så endelig klarer å si i fra, så er det ingen som tar tak i det, fremholdt Sanner.

Han streket kraftig under at regjeringen har stort fokus på problematikken. I så måte innka

lte han forrige uke fylkesmennene, mobbeombudene og lærer- og elevorganisasjonene til et møte for å oppsummere erfaringene etter ett år med et nytt lovverk for å understreke at vi alle har et ansvar for å reagere dersom vi ser at eller hører om barn og unge som mobbes.

– Vi ser at en del skoler gjør ikke det de skal. Vi ser også at mange bringer saken sin inn for fylkesmannen, men at håndteringen fra embete til embete kan variere. Inntrykket er likevel at dette er en problemstilling som alle tar dønn alvorlig. Vi streket under at det er et ledelsesansvar å etablere et godt læringsmiljø som forebygger mobbing, sa Sanner.

Mange i gang med et kompetanseløft

Professor ved UiA, Ingrid Lund, som også sitter i fagrådet til Snakkommobbing.no, kunne fortelle at den vanligste formen for mobbing er utestengelse i større eller mindre grad.

Til dette kunne Sanner opplyse at regjeringen arbeider med å få på plass nye elementer i lærerutdanning, hvor livsmestring og folkehelse blir gjennomgående fag, for å sikre at skolene får et verdiløft.

– Det handler også om inkludering, fremholdt Sanner.

– Vi ser også at over 800 barnehager og skoler er med i ulike kompetanseprogrammer for hvordan man forebygge og håndtere mobbing. Vi arbeider også med hvordan vi kan forsterke lovverket når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing i barnehagene. I det daglige handler det om å sette problemet på dagsorden, ved å snakke om det, for å bevisstgjøre, sa Sanner, og viste i så måte til Manglerud skole i Oslo hvor flere elever er blitt trukket inn som trivselsledere for å bevisstgjøre barn slik at de ser at også de har et ansvar for å forebygge og å gripe fatt i mobbing hvor og når det måtte skje.

– Jeg vil takker dere for den utrolig viktige jobben dere gjør gjennom Snakkommobbing.no. Det betyr mye at det er anonymt, at det er et lavterskeltilbud og at det er enkelt å ta kontakt, men også at dere hjelper barna og ungdommene til å sette ord på hva som er vanskelig i livene deres, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner