26 familier på ferie i høstferien

– Givergleden har vært stor. Det gjør at vi kan gi flere nye familier et ferieopphold i høstferien.

Av Ivar Eidsaa

– Det er kombinasjonen av offentlige tilskudd og private gaver som gjør dette mulig, forteller Wenche Tønnessen, leder av Blå Kors ferier.

Blå Kors ferier utvider dermed tilbudet. 16 nye familier reiser på ferie når høstferien tar til førstkommende helg, og nok en gruppe på ti familier får et ferieopphold fra og med midtveis i  uke 41.

– Vi har tidligere hatt midler til å gi et ferieopphold i tre uker sommerstid til flere familier, to uker med Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland som base, samt en uke ved Kristianand Feriesenter, Dvergsnestangen. Nå kan vi gå enda et skritt videre, noe som gleder oss kraftig. For behovene er store, fremholder Tønnessen.

Svært populære

Ferietilbudet sommerstid har utviklet seg til å bli svært populære. Familier fra hele landet har søkt om å kunne få et ferieopphold. Felles for disse er at de selv ikke har hatt økonomi til selv å kunne reise på ferie for seg og sine.

– Samtidig har vi sett at antall søkere har vært langt større enn antall plasser vi har hatt til disposisjon, sier Tønnessen.

Ferieukene er blitt finansiert takket være en bevilgning over statsbudsjettet, tilskudd fra BUFdir, og donasjoner fra private og bedrifter. Også deler av overskuddet fra Blåmarkedet har tilfalt feriearbeidet.

Mange har latt seg inspirere

– 26 familier får et ferietilbud i løpet av høstferien, sier Wenche Tønnessen.

I sommer var det flere medier som hadde reportasjer om ferietilbudet, og mange har latt seg inspirere i kjølevannet av disse til å bidra.

– IMI-kirken i Rogaland hadde en kollekt hvor pengene skulle gå til Blå Kors ferier. Hele 90.000 kroner kom inn på denne. I tillegg har flere personer på Hovden gått sammen om å gjøre en innsats. De gav uttrykk for at de lenge hadde ønsket å skulle engasjere seg, men visste ikke helt hvordan. Reportasjene i sommer gjorde at de tok kontakt med oss, forklarer Tønnessen.

Stiller leiligheter til disposisjon

– De stiller flere leiligheter til disposisjon. Så når den første gruppen reiser på ferie 30. september, får de gratis overnatting, og muligheten til å være med på en rekke ulike aktiviteter uten at det koster den enkelte familie noe. Det er sterkt å møte mennesker med en slik giverglede. De ønsker ikke blest omkring seg selv, de ønsker bare å hjelpe dem som virkelig trenger det. Vi er blitt møtt med stor raushet og imøtekommenhet. Jeg blir rimelig ydmyk i møte med slike mennesker, og takknemlig på vegne av alle dem som nå får muligheten til å få noen gode feriedager, sier Tønnessen.

På søndag 30. september reiser 56 personer fordelt på 13 familier til Hovden, og blir der frem til og med onsdag 3. oktober. Med på turen blir to ansatte fra Blå Kors Kristiansand og tre tidgivere (frivillige).

Nye ferietilbud i vinterferien

Det blir også en ferieuke nummer to i løpet av høstferien. Denne legges til Hamre Familiecamping i Kristiansand. Ti familier får plass på denne ferien. Under oppholdet blir det blant annet tur til Dyreparken, samt en rekke andre aktiviteter.

– Gavene og tilskuddene vi har fått, har altså medført at vi nå kan utvide tilbudet til også å omfatte høstferien. Men alle midlene som er blitt gitt i gave gjør også at vi kan tilby ferieopphold i februar når skolene har vinterferie. Så det er bare å søke om plass på disse, sier Tønnessen.