Wenche Tønnessen ny leder for Blå Kors ferier

Wenche Tønnessen er nå på plass som ny leder for Blå Kors ferier.

Av Ivar Eidsaa

Det er en svært erfaren dame som nå skal lede feriearbeidet til Blå Kors under Synnøve Rolands svangerskapspermisjon.

Hun kan se tilbake på en god fartstid innen innkjøp, markedsføring, salg og logistikk, og kommer fra stillingen som administrativ leder for Kristiansand feriesenter på Dvergsnestangen, en stilling hun har hatt i to og et halvt år.

Logistikkoordinator

Wenche Tønnessen har tatt over som ny daglig leder i Blå Kors ferier.

Før dette arbeidet hun som logistikkoordinator for National Oilwell Varco. Hun har vært innkjøper for Strømmes Reklame, og har også noen år bak seg fra hotell- og restaurantbransjen, blant annet fra tidligere Hotel Christian IV og Åsgårdstrand Hotell. Hun har også vært servitør på Sjøhuset i mange år.

– Blå Kors ferier er et nasjonalt tilbud som administreres fra Kristiansand. Feriearbeidet startet faktisk for flere tiår siden, da kvinneforeningen i Blå Kors Kristiansand arrangerte basarer for å skaffe til veie penger som gjorde at familier som trengte det kunne få et ferieopphold. De siste årene har arbeidet økt i omfang, med blant annet to ferieuker sommerstid med Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland som base, og en uke ved Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, forklarer hun.

1.300 overnattingsdøgn

I tillegg kommer at 13 camping- og feriesentre i Sør Norge er gått sammen om å gi 1.300 overnattingsdøgn, noe som gjør at Blå Kors ferier kan gi et ferietilbudet til flerefoldige titalls familier gjennom året.

I disse dager utvides tilbudet ytterligere, med egne feriedager i forbindelse med høstferien. Det blir også gitt et tilbud i forbindelse med vinterferien i februar.

– Det er rørende å se hvor mange som har latt seg engasjere og som bidrar med gaver og tilskudd slik at familier som trenger det mest, kan reise på ferie med seg og sine, sier Wenche Tønnessen.