Gir og gir og vil gi enda mer

– Det er viktig for oss å bidra til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Derfor gir vi og derfor vil vi fortsette å gi, sier Kenneth Røynås, hotelldirektør for Clarion Hotel Ernst, i det han ønsker omkring 130 Tidgivere (frivillige) fra Blå Kors Kristiansand til årets julebord i sin egen restaurant.

Av Ivar Eidsaa

– Vi ønsker å engasjere oss i lokalsamfunnet vi er en del av på en god måte. Vi har derfor valgt å skulle samarbeide tett med Blå Kors Kristiansand, sier Røynås.

– Jeg har selv fått erfare hvilken god hjelp og oppfølging som Blå Kors gir, sier Røynås, så derfor er det så enormt gøy, herlig og viktig for meg å kunne gi noe tilbake, sa Røynås da han han hilste gjestene velkommen.

Samarbeider med flere

Camilla Rasch kunne overrekke Kenneth Røynås et bilde av Per Ove Sødal som takk for det gode samarbeidet.

Nordic Choice Hotels som hotellet er en del av, introduserte for litt under ett år siden et prosjekt som man kalte The Good Neighbour, eller den gode nabo på norsk.

– Vi skal være en god nabo for bedrifter i nærområdet, organisasjoner, lag, foreninger og personer som gjør en ekstra innsats, sa Røynås og kunne fortelle at hotellet han leder har innledet et samarbeid både med flere aktører. Vi samarbeider også med Universitetet i Agder, fremholdt Røynås.

– Det betyr utrolig mye for oss å kunne invitere alle våre Tidgivere med på en sammenkomst som dette, sier Camilla Rasch, virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral.

Over 400 Tidgivere

I buffeten stod den lekreste julematen og ventet, og det var tydelig at maten falt veldig godt i smak. Rundt bordet var stemningen meget god, hvor Tidgivere fra alle virksomhetsområdene til Blå Kors Kristiansand var representert: Snakkommobbing.no, Vision Skatepark, Steg for Steg, Blå Kors Ung, Blå Kors-foreningen Kristiansand, Barnas Stasjon, Posebyen Kulturskole, Posebyen Frivilligsentral og Blå Kors ferier.

– I dag er det over 400 personer som er med som Tidgivere i Blå Kors, og det legges ned en formidabel innsats, langt over 30.000 timer, tilsvarende opp mot 40 årsverk, sier Camilla Rasch.