Da Petter Uteligger gjestet Blå Kors Kristiansand

Dere driver et flott arbeid. Det har vært fint å bli kjent med arbeidet. Vi tar med oss gode impulser herfra. Det forteller Petter «Uteligger» Nyquist som nylig gjestet Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Petter Nyquist fikk stor oppmerksomhet da dokumentarserien Petter uteligger ble vist på TV2, en serie som skildret uteliggermiljøet i Oslo. Serien gikk i desember 2015, og tett på en million nordmenn fulgte med da serien gikk samme vinter. Serien vekket mange følelser og ble en vekker for flere om hva det innebærer å være rusmisbruker og uteligger i Oslo.

I andre sesong ble De pårørende vist, og senere samme år ble sesong nummer tre vist under navnet Fra gata til Nordkapp.

Petter Nyquist lyttet med interesse til det Terje Pedersen, mangeårig lensmann i Søgne og Songdalen kunne fortelle.

Snøballen begynte å rulle

Serien bidrog til å sette fokus på et stort samfunnsproblem, og ikke minst hva som må til for å sikre at de som lever et liv i rus og som ønsker å bli rusfri, faktisk kan bli det.

I ettertid har snøballen for alvor begynt å rulle. Petter Nyquist har etablert sin egen stiftelse for å bidra til at de som ønsker å bli rusfrie, kan få hjelp, og ikke minst at de mange som underveis opplever at en til tider svært anstrengt personlig økonomi, faktisk kan få nettopp det.

En del av tiden går med til foredrag og informasjon rundt om. Dagen før Nyquist var hos Blå Kors, hadde han holdt et foredrag i Lillesand, og senere samme dag som han besøkte Blå Kors skulle han holde et foredrag for en større forsamling i Kristiansand.

Knytte kontakter

Det handler om å bli klar over ulike tilbud som finnes, og å treffe mennesker med et engasjement. På den måten knyttes gode kontakter, flere blir kjent med hverandre, noe som kan komme godt med i et videre arbeid, forteller Nyquist.

Hos Blå Kors Kristiansand fikk han høre historien om Cato Wiig som begynte å henge med det kriminelle rusmiljøet i Grenland da han var 14 år og som var en tung heroinmisbruker og kriminell i en årrekke, var ut og inn av fengsel 17 ganger, og sier selv han aldri hørte hjemme noe sted, innen han søkte om å få en rusbehandlingsplass på Sørlandet.

Ble vist tillit

På Loland fikk jeg høre om Posebyen Frivilligsentral som skulle starte opp. Høsten 2013 startet jeg som frivillig nummer to. Der fikk jeg tillitt og tilhørighet og venner. I dag er jeg fast ansatt, har fått leilighet og samboer og har vært rusfri i snart syv år, kunne Cato fortelle.

Det blir bare bedre og bedre, og det handler om å gi jernet hver dag, smilte han.

Petter Nyquist fikk også treffe Terje Pedersen som i en liten mannsalder arbeidet i lensmannsetaten i Søgne og Songdalen, først som betjent, og i 20 år som lensmann.

Da jeg gikk av med pensjon i fjor, hadde jeg et ønske om å treffe mennesker på en litt annen måte. Jeg ble oppfordret til å ta kontakt med Blå Kors, ble flott tatt imot, og var snart i gang. Jo mer jeg har vært her, jo mer trives jeg. Det har vært utrolig fint å treffe folk på en annen måte. Som politi var det en kamp om å finne informasjon, gjennom avhøring og etterforskning. Det kunne være en ganske tøff tone til tider. Her møtes folk på en helt annen måte, hvor de kan være seg selv med sine feil, mangler og utfordringer og jeg kan bruke det gode i deg på en annen måte. Det har vært veldig fint å jobbe slik.

Petter Nyquist, Cato Wiig, Øystein og Gro som var med på turen.