Blå Kors Kristiansand tar over Agder Parkour

– Dette var det beste som kunne skje, sier en godt fornøyd Mia-Marlena Nordstokke om at Blå Kors Kristiansand tar over driften av Agder Parkour.

Av Ivar Eidsaa

Agder Parkour har vært Mia-Marlena Nordstokkes hjertebarn helt siden hun etablerte tilbudet i 2014. Med mye idealisme og stort pågangsmot har hun drevet tilbudet som har utviklet seg til å bli svært populært blant barn og unge.

– Nå var tiden inne til å gå noen skritt videre. Agder Parkour har vokst såpass mye at det å drive videre på ren idealisme rett og slett ble for krevende. Blå Kors Kristiansand har musklene som skal til driftsmessig og organisatorisk til å drive videre på en svært god måte, fremholder hun. Den formelle avtalen om overtakelse ble klar noen få dager før jul.

Manglet egnet lokale

– Det skal bli godt å ha fokus på å utvikle parkourparken med et godt innhold, i stedet for å tenke søknader, penger inn, penger ut, penger til lønn, arbeidsgiveransvaret og driften totalt sett, sier Mia-Marlena Nordstokke.

I februar 2014 var Mia-Marlenas sønn ni år, en ivrig skater, men med et ønske om også å starte med parkour. Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. En traceur (en utøver av parkour) som møter på et gjerde, vil ikke lete etter en port, men lete etter den mest mulig effektive måten å overkomme hinderet foran ham på.

Problemet var bare at de få som den gang drev med parkour ikke hadde et eget lokale å skulle trene i. Mia-Marlena og hennes sønn ble godt tatt imot av parkourgutta og sammen gikk de til verket, og fant etter hvert frem til lokaler som kunne brukes. Noen treninger fant sted ved Kanonmuseet på Møvig. Andre ganger møttes man i Turnhallen. Utgangspunktet var det samme: Alle som ønsket, kunne komme og trene for en femtilapp.

Etablerte Agder Parkour

Sønnen lagde filmer fra treningene som ble publisert på You Tube og Facebooksiden. Invitasjoner ble sendt ut. Første gangen møttes 35 ivrige parkourere, andre gang kom 50, et tall som raskt økte til 80. Plutselig var kapasiteten for liten til å ta imot de mange som ønsket å drive med parkour.

Noe måtte gjøres. Mia-Marlena etablerte foreningen Agder Parkour, noe som var nødvendig for å kunne søke stiftelser om støtte til utstyr. Flere stiftelser syntes det var spennende med en ny sport og støttet gjerne, pengene ble brukt på diverse utstyr. Støtte til drift har siden oppstart blitt finansiert av medlemmer, i form av kontigent og dugnad.

Samsen kulturhus

– Vision Skatepark og Agder Parkour skal nå drives under etter, etter at Blå Kors Kristiansand har overtatt driften, sier Andreas Widerøe og Mia-Marlena Nordstokke.

Høsten 2014 begynte jobben med å finne et eget sted å være, et sted hvor de kunne ha trening hver dag. Mia-Marlena ble tipset om den gamle bilgarasjen i garasjen på Samsen kulturhus. Standarden var heller dårlig. Når det regnet kraftig, strømmet vann inn i lokalene. Agder Parkour jobbet lenge for en større og bedre parkourhall. Da Blå Kors tidligere i år overtok driften av Vision Skatehallen signerte Agder Parkour kontrakt på leie av en fjerdedel av hallen til å drive sin parkourklubb.

– Det var utrolig gøy å åpne i nye lokaler, forteller Mia-Marlena

– Det beste som kunne skjedd

Agder Parkour og Blå Kors Ung hadde allerede samarbeidet i tre år og det ble naturlig å få på plass et enda tettere samarbeid og endte altså med en avtale med virkning fra desember 2018 om at Blå Kors Kristiansand overtar driften av Agder Parkour også.

– Dette er det beste som kunne skjedd. Driften ble for krevende og stor til at vi kunne få det til alene. Selv om Agder parkour hadde et flott styre og flinke ansatte, var vi nødt til å ha flere folk for å klare mengden arbeid som Blå Kors allerede hadde kompetanse på, sier Mia-Marlena Nordstokke.

– Gir et enda bedre tilbud til barna

– Parkourmiljøet i Kristiansand er stort, og vi forventer en god økning i antall brukere etter at Blå Kors Kristiansand har overtatt driften av Agder Parkour, sier Mia-Marlena Nordstokke (helt til høyre).

Andreas Widerøe, daglig leder for Vision Skatepark, ser frem til hva Blå Kors og Mia-Marlena kan få til sammen.

– Det blir mye lettere å drifte både skateparken og parkourparken under ett. Det blir et enda bedre tilbud for barna. Vi kommer til å tilby kombobilletter i tillegg til vanlige enkeltbilletter og ulike treningsopplegg og turer. At Agder Parkour blir en del av Vision, passer perfekt inn i våre planer om å bygge et stort aktivitets- og opplevelsessenter for barn og unge, sier Widerøe.

– Det skal bli godt å ha fokus på å utvikle parkourparken med et godt innhold, i stedet for å tenke søknader, penger inn, penger ut, penger til lønn, arbeidsgiveransvaret og driften totalt sett. Jeg ønsker å bruke mer tid med medlemmene, og det får jeg nå altså muligheten til, sier Mia-Marlena Nordstokke.