Virksomhetsleder på Barnas Stasjon, Anne Randi Hanssen

Storfint besøk i Kristiansand

– Den mottakelsen, hjelpen og fellesskapet vi har fått gjennom Blå Kors barnas stasjon har betydd svært mye for oss, kunne ekteparet Tonje Mikalsen og Thomas Jakobsen fortelle da statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fredag gjestet Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Før vi ble kjent med Blå Kors barnas stasjon, var vi bare hjemme, sier Tonje Mikalsen. Hun forteller at hun slet med angst og depresjon og at hun for det meste satt hjemme å spilte nettspill. Det var hennes form for flukt.

-Jeg trodde at jeg var veldig sosial og hadde mange venner gjennom de jeg spilte mot og med. Men da Tonje ble gravid, gikk det opp for meg at jeg faktisk ikke hadde et sosialt liv. Vi innså at vi hadde behov for en annen tilhørighet og at nettverket måtte utvides, sa Thomas til statsministeren og den nye barne- og familieministeren.

– Uten et større og bedre nettverk ville ikke sønnen vår fått den gode oppveksten som han trengte og som vi ønsket å gi ham, sa ekteparet.

Første gang de var i kontakt med Barnas Stasjon, fikk ekteparet tilbud om å bli med både på felleslunsjen, middagsgruppen, mammagruppen og pappagruppen.

– Barnas Stasjon har gitt oss veldig mye. Vi har fått et stort nettverk og mange nye venner. Det vi har lært gjennom mamma- og pappagruppene har gitt oss mye i forhold til oppdragelsen og oppveksten til sønnen vår, ikke minst mye mestring, sier Thomas.

– Her blir vi møtt med varme og ekte omsorg. Her blir alle møtt på samme måte og man blir ikke snakket ned til, sier han.

Tonje kom til Kristiansand for ni år siden for å begynne på skole. Hun sier det ble vanskelig å få venner og et fungerende nettverk.

– Barnas Stasjon gjorde at jeg ble kjent med folk, og begynte å møte andre, sier Tonje.

Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Blå Kors barnas stasjon Kristiansand, sier at det er viktig å møte hver enkelt på en god måte og sikre at hver enkelt blir sett og i varetatt. 

– Vi hadde mødregruppe i går, og da lagde barna tegninger som de ønsker å gi deg som gave til statsministeren, sa Hanssen og kunne overrekke en stor bunke med tegninger. Det satte statsministeren stor pris på.

– Veldig hyggelig, tusen, tusen takk, sa Erna Solberg.

– I fjor var vi i kontakt med 27.000 personer. Vi er Kristiansands største aktør innen rusomsorg og innen forebygging overfor barn og unge. Vi erstatter aldri det offentlige, vi supplerer innen de områdene hvor det offentlige ikke er inne, kunne daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, fortelle.

– Gjennom Blå Kors Ung er vi en tung aktør innen folkehelseprogrammet i fylket, i nært samarbeid med syv kommuner i Aust- og Vest-Agder, hvor vi lager aktiviteter for hundrevis av ungdommer, sier Solheim videre.

– Blå Kors ferier er en nasjonal virksomhet som driftes fra Kristiansand. Nå ønsker vi å utvide dette arbeidet, og håper søknaden om økt støtte kan bli innvilget, slik at vi kan øke fra syv til 16 ferieuker i år og redusere ventelisten som i dag teller  500 personer.

Blå Kors Kristiansand har også en egen skatehall, og Solheim hadde et håp om å få statsministeren med over en tur dit. Det fikk statsministeren til å kjapt replisere:

– Det er dette vi har yngre statsråder til!

Både Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad understreket viktigheten av det arbeidet som Blå Kors driver.

– I kampen mot barnefattigdom og utenforskap gjør Blå Kors en fantastisk innsats ved å tilby en rekke fritidsaktiviteter og et eget ferietilbud. I tillegg kommer den satsingen vi gjør for å sikre at foreldre som er i lavinntekt kan komme i jobb. Vi øker barnetrygden med 7.000 kroner i året og vi har lansert fritidskortet som vil gjøre at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter, sa Kjell Ingolf Ropstad.

– Det har vært veldig hyggelig å være her, sa Solberg, før hun spurte hvor chattegruppen Snakkommobbing.no satt, da hun også ønsket å bli bedre kjent med denne Blå Kors-virksomheten.