Månedens Tidgiver: Karin Røinaas

Karin Røinaas har vært tidgiver ved Blå Kors barnas stasjon Kristiansand i nesten 5 år.

Karin er utdannet familieterapeut og sykepleier med videreutdanning i psykisk helse. Hun er nå pensjonist og gir av sin tid til Barnas Stasjon.

På Barnas Stasjon har hun deltatt i mødregruppe, på middagssamling og i barselgruppe. I tillegg er hun trofast på våre julemarkeder og Blå Marked.

Karin er en stabil og pålitelig tidgiver som vi på Barnas Stasjon er veldig takknemlige for å ha sammen med oss.