600.000 kroner til Posebyen Kulturskole

– Dette er en alle tiders gave. Pengene gjør at vi kan gi et godt tilbud til enda flere, sier en glad rektor Ronnie Jacobsen etter at stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) på vegne av regjeringen tirsdag kunne overrekke 600.000 kroner til Posebyen Kulturskole.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg har med en bevilgning på 600.000 kroner fra den nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn fra lavinntektsfamilier. Vi håper dette kan bidra godt i arbeidet dere driver, sa Lossius da bevilgningen ble presentert. Med seg for å overrekke gaven hadde hun Christina Alveberg fra Venstre i Kristiansand, Øyvind Berntsen fra FrP, Renathe Hægeland fra Høyre og varaordfører Jørgen Kristiansen fra KrF.

Begeistret

– Vi har en utfordring i vår landsdel og i landet for øvrig hvor stadig flere barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, fremholdt Lossius.

– For de familiene som ikke har god råd, er det vanskelig å prioritere fritidstilbud som koster noe. Vi vet hvor viktig det er for barn og unge å delta i gode fritidstilbud. Det er viktig for å kjenne på mestring og å kjenne på fellesskapsfølelsen, fortsatte hun.

– Derfor er vi så utrolig begeistret for kulturskoletilbudet som dere i Blå Kors Kristiansand tilbyr. Skulle det bare være barn og unge som kom fra familier med god råd, tror jeg vi hadde gått glipp av veldig mye talent, la hun til.

– Vi er en skole i vekst

– Pengene kommer svært godt med. Vi er en skole i vekst, kunne rektor Ronnie Jacobsen fortelle. For det er populært å være elev ved Posebyen Kulturskole. Forrige skoleår hadde kulturskolen rundt en 30 elever. Nå er det 55 elever som ukentlig får undervisning innen rytmisk musikk, pop, rock, jazz og blues. Instrumentene det tilbys opplæring innen er gitar, trommer, bass, piano og vokal. Det tilbys enkeltundervisning og samspill, og det gis videre muligheten til å delta på prosjekter, workshops og konserter.

Å få gode opplevelser sammen

Skolen legger stor vekt på at elevene kan få gode opplevelser sammen.

– Vi legger opp til mye samspill, eller interaksjon, om du vil, hvor elevene arbeider med i grupper, spiller sammen og opplever felles glede og mestringsfølelse. Vi ser at elevene dermed får en bedre undervisning i sitt instrument, og det gledelige er at flere av dem som har spilt sammen, har fortsatt videre med å etablere egne band. Slikt gleder jo en rektor, smiler Ronnie Jacobsen.

– I tillegg til musikk- og instrumentundervisningen gjør vi mye sosialt sammen, med sosiale utflukter og sammenkomster til Dyreparken, Klatreparken, Vision Skatepark for å ha nevnt noen eksempler, fortalte Jacobsen.

– Dere slutter ikke å imponere

– Det som ikke slutter å imponere meg, er at dere i Blå Kors Kristiansand bare utvider og utvider med ulike typer arbeid slik at dere favner stadig nye grupper, det være seg Posebyen Frivilligsentral, Barnas Stasjon, Snakkommobbing.no og de mange konsertene dere arrangerer, til ferietilbudene dere har, fremholdt Lossius, som frem til regjeringsutvidelsen var varaordfører i Lillesand, hvor hun nå møter som vararepresentant på Stortinget for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi håper at dere på sikt kan klare å utvide tilbudet til også å omfatte andre byer i Norge, sa Jorunn Gleditsch Lossius.

Jorunn Gleditsch Lossius hadde med seg 600.000 kroner i kofferten som kunne overrekkes til rektor ved Posebyen Kulturskole, Ronnie Jacobsen.
– Det som ikke slutter å imponere meg, er at dere i Blå Kors Kristiansand bare utvider og utvider med ulike typer arbeid slik at dere favner stadig nye grupper, sa Jorunn Gleditsch Lossius.