Barnas Stasjon utvider med nytt tilbud i Mandal

– I løpet av året etablerer vi Barnas Stasjon i Mandal, og to nye stasjoner skal etableres andre steder i Norge. I tillegg utvider vi aldersgrensen slik at enda flere barnefamilier kan få et tilbud. 

Av Ivar Eidsaa

Gleden har stått i taket hos virksomhetsleder Anne-Randi Hanssen og staben for øvrig ved Barnas Stasjon i Kristiansand de siste dagene. Nylig ble det kjent at Blå Kors Norge gjennom Barnas Stasjon får hele 42 millioner kroner i tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektorartet) som administrerer den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Kommer også i Bergen og Fredrikstad

– Vi bruker noen av disse midlene her sør, slik at vi kan realisere drømmen vi har hatt i noen år om å etablere Barnas Stasjon i Mandal. Trolig åpner Barnas Stasjon i Mandal dørene i august i år, sier Hanssen.

I tildelingen fra Bufdir heter det at pengene skal brukes på å utvide tilbudet i tre nye geografiske områder. Først ut er Mandal. Det er videre avklart at det blir en filial for Bergen i Askøy og en for Fredrikstad.

– Vi hadde aldri kunnet sette i gang i Mandal slik vi nå gjør uten midlene fra Bufdir, sier Hanssen.

Lang prosess

– Det er en lang prosess som ligger bak der vi nå er kommet, så dette er en stor dag, og nesten litt uvirkelig, smiler Hanssen.

På alle plasser hvor Barnas Stasjon er å finne, heves aldersgrensen til 12 år. Frem til nå er det familier med barn til og med åtte år som har fått et tilbud.

– Dette gjør at vi kan nå flere familier, sier Hanssen.

Hun sier videre at Barnas Stasjon er et tiltak som retter seg mot familier i sårbare livssituasjoner og som erfarer utenforskap med barn i aldersgruppen 0-8 år, samt gravide.

Et trygt møtested

Barnas Stasjon tilbyr følgelig et trygt møtested for barnefamiliene hvor barnets fysiske og psykiske helse, utvikling og velferd står i fokus. Tilbudet skal være likt og gjenkjennbart, med rom for lokale tilpasninger.

Gjennom å følge barn og familier over tid reduseres sårbarhetsfaktorene og øke beskyttelsesfaktorene. Tilbudene som Barnas Stasjon gir, har fokus på mestring og ressurser hos både barn og foreldre.

Samspill og samhandling

– Familiene får trent på foreldrerollen gjennom å styrke tilknytning, samspill og samhandling, samt ved nettverksbygging, sier Hanssen, og legger til at tilbudene som inngår er foreldreveiledning i gruppe og individuelt, familiesamtaler, gruppetilbud og kurs, samt ferie og fritidstilbud.

Anne-Randi Hanssen forteller om en stor og økende pågang til Barnas Stasjon i Kristiansand etter at tilbudet startet opp i 2011.

– Vi har i dag mange brukere, og vi har flere familier fra både Mandal, Lyngdal og fra andre kommuner vest i Vest Agder. Så det å få en ny Barnas Stasjon i Mandal, er det så absolutt et behov for, sier hun.

Åpner i Store Elvegate 94 B

Barnas Stasjon i Mandal åpner i løpet av august opp i de gamle Blå Kors-lokalene i Store Elvegate 94 B.

– Vi er i full gang med å pusse opp lokalene. Vi får god plass, faktisk like stort areal som vi har i lokalene i Kristiansand. I begynnelsen vil vi ha et tilbud to dager i uken. Det er det vi har penger til akkurat nå. Georg Kayser er ansatt som daglig leder, og vi skal i løpet av kort tid ansette en person til, sier Hanssen.

– Jeg ser virkelig frem til dagene og ukene som kommer. Dette blir svært spennende, sier Georg Kayser som bor i Mandal.

– Jeg har slekt fra Mandal, og flyttet i fjor fra Oslo hvor jeg ble født og har jobbet. Da utlysningen om denne stillingen kom, valgte jeg å søke, og nå er vi i full gang med å pusse opp lokalene vi skal holde til i, sier Kayser.

Georg Kayser og Anne-Randi Hanssen ser frem til åpningen av Barnas Stasjon i Mandal.