Skal lede Barnas Stasjon i Mandal

I august i år starter Barnas Stasjon i Kristiansand en ny filial i Mandal, med Georg Kayser som daglig leder og med Anne-Randi Hanssen som virksomhetsleder.

Av Ivar Eidsaa

– Dette er noe jeg virkelig ser frem til, sier Georg Kayser.

Han er i full gang med de mange forberedelsene som må på plass innen Barnas Stasjon kan åpne dørene for første gang, rett etter ferien.

– Akkurat nå blir boligen hvor vi skal holde til, pusset opp. Tilholdsstedet vårt blir i Store Elvegate 94 B i Mandal sentrum, i lokalene som Blå Kors Mandal har disponert i en årrekke, forteller han.

Åpner trolig i august

– I 2. etasje blir det samtalerom og kontorer. I 1. etasje blir det nytt kjøkken, spisestue og stue. Lokalene er av en slik karakter at dersom vi på sikt trenger mer plass, har vi gode utvidelsesmuligheter, legger han til.

– Vi bruker noen av disse midlene her sør, slik at vi kan realisere drømmen vi har hatt i noen år om å etablere Barnas Stasjon i Mandal. Trolig åpner Barnas Stasjon i Mandal dørene i august i år, sier Hanssen.

I tildelingen fra Bufdir heter det at pengene skal brukes på å utvide tilbudet i tre nye geografiske områder. Først ut er Mandal. Det er videre avklart at det blir en filial for Bergen i Askøy og en for Fredrikstad.

Sosionom og familieterapeut

– Vi hadde aldri kunnet sette i gang i Mandal slik vi nå gjør uten midlene fra Bufdir, sier Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Barnas Stasjon i Kristiansand og Mandal.

Georg Kayser som blir daglig leder ved Barnas Stasjon i Mandal, er utdannet som sosionom og familieterapeut, og kan se tilbake på en lang yrkeskarriere innen behandlingsapparatet. Han var gjennom mange år ansatt henholdsvis ved Blå Kors poliklinikk og ved Blå Kors sitt hovedkontor i Oslo. Der var han blant annet engasjert i TV-aksjonen blå Kors i 2008, der deler av innsamlingssummen gjorde det mulig å etablere de første Barnas Stasjon-tilbudene i Norge.

I 2013 gikk turen videre til en behandlingsinstitusjon for rusavhengige i Frelsesarmeen og i november i fjor flyttet han til Mandal der han har familiære røtter. Han har siden han flyttet til Mandal arbeidet ved en privat barnevernsinstitusjon.

– Nå er vi her, i full gang med å få alle brikkene på plass før åpningen i august. Jeg ser frem til å skape et godt tilbud for sårbare familier i Mandal, sier Georg Kayser.

– Jeg ser frem til å skape et godt tilbud for sårbare familier i Mandal, sier Georg Kayser.