Inviterer til vårutlodning fredag 29. mars

– Det er godt å se at midlene vi samler inn kommer gode formål til gode. Det sier Lillian Kirkhus som sammen med medlemmene i kvinneforeningen i Blå Kors Kristiansand inviterer til vårutlodning fredag 29. mars kl. 17.00.

Av Ivar Eidsaa

Vårutlodningen har vært en årviss tradisjon i en årrekke. Første gang den ble arrangert, var under krigens dager. Nøden i Kristiansand var stor. Mange slet, og kvinneforeningen valgte å gå i gang for å sikre midler både til rusomsorgen og andre gode formål hvor behovene var store.

Lillian Kirkhus har vært med i mange av årene.

– Som jente var jeg med frem til jeg var 12 år. Da reiste vil Afrika hvor far virket som misjonær. Da vi returnerte, ble det naturlig å bli med på nytt. Da var jeg 21 og siden har jeg vært med, forteller hun stille.

Et godt og rikt arbeid

– Det har vært et godt arbeid, et rikt arbeid som kvinneforeningen har hatt ansvar for. Den gangen telte foreningen mange kvinner. I dag er vi 11 tilbake, og vi har jobbet helt siden i høst med nødvendige forberedelser. Vi ønsker jo at det skal være mye spennende på gevinstbordene, sier hun.

Trofast har hun holdt på, uten verken de store faktene eller ordene. Hun bruker av egne midler for å kjøpe inn gevinster.

– Jeg går på salg og dit hvor det er tilbud. Da rekker pengene lengre, sier hun.

Fint å kunne bidra

– Historien har vist at mange trenger hjelp, og det er fint å kunne bidra med det vi kan for å hjelpe, sier hun med et smil.

Ganske tidlig valgte kvinneforeningen å bruke innsamlede midler til å gi husmødre som trengte det et ferieopphold sommerstid. Mange, svært mange, har gjennom årene nytt godt av tilbudet.

Også i dag går deler av overskuddet til feriearbeidet (Blå Kors ferier). En del av overskuddet går også til ettervernarbeidet som Trond Gundersen er så aktivt med i.

– Barnas Stasjon ønsker vi også å støtte. Arbeidet er så viktig, fremholder hun.

«Tett ved sia mi går Jesus»

Da vi treffer Lillian Kirkhus, har kvinneforeningen hatt sitt møte. Rundt bordet sitter 11 eldre kvinner, med mye varme i blikket. Kaffe og en liten kringle er det blitt til under møtet som ble avsluttet med en liten kollekt som innbrakte 900 kroner, et ord for dagen, og en salme. Det er noe helt spesielt å være vitne til når kvinnene sitter samlet og til avslutning på samværet av hjertet synger «Tett ved sia mi går Jesus».

Til Kvinneforeningens møte kom det denne gang 11 kvinner.

– Hva er det som motiverer deg til å holde på så trofast år etter år?

– Selve Blå Kors-saken med omsorg til dem som trenger det, har selvsagt sitt å si, og ikke minst det gode åndelige fellesskapet vi har, svarer Lillian Kirkhus.

– Vi har 50 loddbøker ute, og håper vi får solgt disse ut. På selve dagen den 29. mars, blir det åresalg, vi har smurt smørbrød og kvinneforeningens medlemmer har bakt. Vi får også besøk av Hellemyr barnekor og Rejoice, Blå Kors` eget ungdomskor vil synge litt for oss rundt kl. 20.00, opplyser hun.

– Hvis alt går slik det pleier, klarer vi å sitte igjen med et overskudd på minimum 60.000 kroner. Vi håper på det samme i år, sier Lillian Kirkhus.

Fredag 29. mars kl. 17.00 startet vi, sier Lillian Kirkhus.