‘- Nå kan vi hjelpe enda flere

– Pengene kommer godt med. Nå kan vi hjelpe enda flere. Det sier virksomhetsleder Maria Jacobsen i Blå Kors Ung Kristiansand, etter at Blå Kors Ung (BKU) nasjonalt har fått to millioner kroner i tilskudd for å gi et gratis tilbud til barn og unge fra lavinntektsfamilier. En del av pengene havner i Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Det er gjennom den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier pengene er kommet. Pengene er gitt av barne- og familiedepartementet og betales ut fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og skal brukes til det Bufir omtaler som aktivitet, hjem og opplæring (AHO). Dette er et gratis tilbud til utsatte unge som er berørt av fattigdomsproblematikk, rus og nedsatt psykisk helse.

Et inkluderende fritidstilbud

AHO tilbyr unge i Ålesund, Kristiansand, Karmøy og Oslo et aktivt, inkluderende fritidstilbud i sitt lokalmiljø tre-seks dager ukentlig, i tillegg til helger og i skoleferier.

– Et sentralt stikkord for arbeidet vårt er et åpent samarbeid mellom fritidstilbudet, hjemmet og offentlige instanser som er med på å skape trygge rammer, forklarer Maria Jacobsen.

Det var Catherine Hessen ved Blå Kors Ung i Ålesund som utviklet tilbudet. Det første tilskuddet kom i 2015, og er blitt videreført, sågar også økt i årene deretter.

Kan forsterke innsatsen

– Vi for vår del fikk tilskudd første gang i 2016, da med 300.000 kroner. Nå er tilskuddet totalt økt til to millioner kroner, noe som betyr at vi kan forsterke innsatsen slik at enda flere barn og unge kan få et godt tilbud, fremholder Jacobsen.

Pengene brukes i størst grad for å gi et godt aktivitetstilbud så som bowling, egenveksttrening (parkour), skating, kino julebord og juletrefest, ferieaktiviteter og større prosjekter så som Fangene på fortet.

Hjemmekveld

– Vi inviterer også en kveld i løpet av weekenden til en hjemmekveld, hvor vi møtes, har fellesskap, spiller spill, er sammen og spiser et fellesmåltid, hvor måltidet er noe av det viktigste vi gjør sammen. Da får vi muligheten til å kunne prate bra med ungdommene, om hvordan det går på skolen, hvordan dagen er, diskutere litt og ha det gøy sammen – alt det vanlige familier burde gjøre, og som mange av våre unge aldri eller sjelden opplever, sier Jacobsen.

– I snitt er vi rundt en 15 hver gang og gjennom uken har vi samlinger fire av dagene, hvor langt flere unge er med.

Verdens beste kakao

Det er i lokalene til BKU i Rådhusgata at mange av aktivitetene finner sted.

– Hjemmefølelsen er viktig. Her er det mat i kjøleskapet, kaffe og ikke minst kakao på bordet. Det er viktig å kunne tilby ungdom som kommer innom kakao. Vi har verdens beste kakao og det er de aller fleste enig i, smiler Jacobsen.

– Da jeg vokste opp, var det å komme til mormor å få en kakao på en regnværsdag det som skulle til for at jeg kom gjennom dagen og dagene som fulgte, forteller hun.

Mobbing og ensomhet

Opplæring med egne temadager hører også med i tilbudet som BKU i Kristiansand gir; med mobbing og ensomhet som noe av det som tas opp. Ungdommene lærer å forholde seg til andre via dialogbaserte samtaler og opplæring, lærer å være en del av et team, og lærer at ungdommene ikke er alene i alle sidene ved livet.

En rekke tidgivere (frivillige) er med og drifter tilbudet. Ettersom de voksne gjennom eksempelets makt skal være inkludere med tanke på fellesskapet, blir alle unge som kommer, hilst på av hver enkelt voksne. Alle skal bli sett – hver gang.

Reduserer stress

– Da reduserer vi stress, og reduserer muligheten for at det forekommer hærverk, vold og uro. Det er noe med å kjenne seg velkommen med en gang og at alle forstår at du er en del av gjengen, og at du har ansvar for å være en del av gjengen med den du er, og den bagasjen du har, forklarer Jacobsen.

– Mange har sagt at det å komme til BKU i Kristiansand er deres hjem nummer to at det det er her de har sin familie!

BKU har gjennom AHO-prosjektet blitt tilknyttet et samarbeidsnettverk som omfatter Ungtjenesten i kommunen, forebyggingsteamet i kommunen (SLT-koordinatoren), politiet, kommunens miljøvert, NAV og barnevernets tilbud rundt enkelte unge enslige flyktninger.

Minimum 500 har vært innom

– Fellesnevneren er at samtlige har tilbud rettet inn mot ungdom på gateplan. I møtene vi har tar vi opp ulike hendelser, og samarbeidet gir oss alle en relativt god oversikt over ungdomsmiljøet i Kristiansand. Da blir det også lettere å etablere tilbud og gjennomføre tiltak i tråd med behovene som ungdommene har, fremholder Jacobsen.

I løpet av de tre og et halvt årene som BKU i Kristiansand har holdt på, har minimum 500 ungdommer vært innom.

– Vi estimerer at 90 prosent av dem har hatt utfordringer i livet som går utover en normal ungdomsproblematikk, sier Jacobsen.

– I løpet av den tiden vi har holdt på, har vi hatt kontakt med minimum 500 ungdommer, sier Maria Jacobsen.

Å ha en medvandrer

– Da er det viktig å være bevisst på hvordan vi møter den enkelte. Ingen er like. Behovene varierer til dels kraftig. En ungdom som opplever at julen er kjip fordi pappa er i fengsel og mamma ruser seg, må møtes på en annen måte enn ungdom som opplever utenforskap på grunn av mobbing og trakassering, utdyper hun.

Maria Jacobsen drar gode veksler på sin egen bakgrunn.

– Jeg har selv vokst opp i byen, og har vært såkalt asfaltungdom, drev gatelangs, litt her og litt der, og har også gått på samme skoler som mange av ungdommene. Det kan være et lite utgangspunkt for å forstå hvorfor en ungdom er der han eller hun er.

– Det viktigste for å lykkes, for å endres, er at du har en medvandrer, en som ser deg. Når man har sine utfordringer, kan det gjøre godt å få en kakao og vite at man har noen å gå til når man trenger det, sier Maria Jacobsen.

– Det viktigste for å lykkes, for å endres, er at du har en medvandrer, en som ser deg. Når man har sine utfordringer, kan det gjøre godt å få en kakao og vite at man har noen å gå til når man trenger det, sier Maria Jacobsen.