‘- Dette betyr mer enn vi kan ane

– Påkjenningene som forelde og søsken av alvorlig syke og døende barn er store. Det å kunne innlede et samarbeid med Blå Kors ferier slik at vi kan tilby disse et ferieopphold på egne premisser, betyr mye mer enn vi kan ane.

Av Ivar Eidsaa

Natasha Pedersen leder det daglige arbeidet som drives i regi av Foreningen for barnepalliasjon (FFB)- omsorg for døende barn og unge. Hun har ved selvsyn sett hvor utrolig krevende det er for familier som har alvorlig syke og døende barn.

– Mange har stått i en slik situasjon i en årrekke, og det krever mye, av krefter, av penger og av manglende tid til familien for øvrig fordi så mye fokus er på det syke barnet, forklarer Pedersen.

Store belastninger

Hun forteller videre at store belastninger gjør at flere familier sliter med dårlig råd. Flere foreldre arbeider kun deltid, enkelte kan ty til rusmidler for å få et avbrekk, andre med depresjon og selvmordstanker.

Nå har FFB og Blå Kors ferier innledet et samarbeid som innebærer at mange familier vil bli invitert med på en ferie i 2019.

– Det blir en ferie på familiens egne premisser hvor de kan koble av, hente krefter og bygge overskudd. Du verden, så mye dette betyr, sier Natasha Pedersen engasjert.

Store muligheter på sikt

– Vi regner med at vi har kapasitet til å invitere med 50 personer alt i alt, sier Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier.

– Vi er så glade for at vi er i gang. Dette er et pilotprosjekt og med store muligheter på sikt, sier Pedersen og Roland.

Fordi utfordringene og påkjenningene som familier med alvorlig syke og døende barn er så store, har det vært viktig for FFB at de som er med som tidgivere (frivillige) under ukesoppholdet, har øyne slik at de kan se den enkelte og være til stedet og fange opp det som trengs å møte på en god måte.

Eget opplæringsprogram

– Vi jobber nå med å utvikle et eget opplæringsprogram til frivillige i barnepalliasjon, i samarbeid med Termik Norge, sier Pedersen.

– Verdigrunnlaget vårt er felles. Dette er bare en helt perfect match, smiler Pedersen.

– Blå Kors ferier har vist over tid at de evner å kunne arrangere ferier for familier og personer med ulike behov, sier hun.

– Det har vært viktig for oss å sette et økt fokus på familier med alvorlig syke barn. Helsepersonelloven fra 1. januar 2018 sier at søsken til alvorlig syke barn skal ivaretas og følges opp, også etter at broren eller søsteren er gått bort. Gjennom samarbeidet med Blå Kors ferier vil vi følgelig klare å gjøre vårt for å oppfylle denne ambisjonen, legger hun til.

– Forhåpentligvis er dette starten på et godt og langvarig samarbeid.

Natasha Pedersen (t.v) fra Foreningen for barnepalliasjon, Synnøve Roland og Bianca Nilsen fra Blå Kors ferier har innledet et samarbeid som innebærer at foreldre og søsken til alvorlig syke og døende barn, tilbys et ferieopphold i sommer.