‘- Mange flere kan få et ferieopphold i år

Med tre millioner i tilskudd utvider Blå Kors ferier i år tilbudet kraftig.

Av Ivar Eidsaa

Blå Kors ferier har nemlig fått tre millioner kroner i tilskudd gjennom den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier som administreres av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

I fjor fikk Blå Kors ferier 1,3 millioner kroner i tilskudd gjennom denne ordningen og 700.000 kroner over statsbudsjettet.

Gir utrolige muligheter

– Med et tilskudd på tre millioner kroner i år kan vi gi et tilbud til langt flere enn vi noen gang har hatt mulighet til, fremholder Bianca Nilsen og Synnøve Roland, henholdsvis ferie- og aktivitetskoordinator og virksomhetsleder i Blå Kors ferier.

– Tilskuddet gir oss helt utrolige muligheter, formelig stråler Roland.

– I år inviterer vi til seks organiserte ferier, mot tre i fjor. I fjor var det 390 personer som søkte om å få et ferietilbud, og takket være store gaver og ikke minst at flere campingplasser her sør er gått sammen om å gi flere hundre overnattingsdøgn, kunne vi gi et tilbud til 622 personer totalt. Med midlene vi nå får, kan vi gi et tilbud til over 800. Kommer det andre gaver og tilskudd utover dette, kan vi gi et ferietilbud til langt flere, sier Synnøve Roland.

Horten, Hovden og mye mer

– I sommer inviterer vi til to ferieuker på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland med over 120 deltakere, to uker i Horten, to uker på Hovden, samt at vi også kan gi et ferietilbud i høstferien, vinterferien og juleferie, forklarer Bianca Nilsen.

– Det er utrolig meningsfylt å holde på. Vi ser at det tilbudet vi kan gi, betyr svært mye for deltakerne. For mange av dem får de sin første ferie overhodet. Det er mange sterke skjebner og historier, fortsetter Nilsen.

– Det å se hvordan bedrifter og handelsstanden melder seg, er fantastisk. De er med på å sette gode opplevelser og minner på dagsorden for familiene som er med, sier Nilsen.

Hoppende glad

– Da meldingen kom at vi fikk tre millioner i tilskudd, var det en hoppende glad gjeng med tidgivere (frivillige) da nyheten kom. Vi er bare så gearet på å kunne gi et tilbud til flere. Vi opplevde i fjor å ha 922 personer på venteliste. Vi håper at med de midlene vi har fått, at vi kan redusere dett mest mulig, sier Roland.

Blå Kors ferier starter tilskuddsåret med en ferie på Hovden med i alt 60 deltakere.

– Med tre millioner i tilskudd fra Bufdir, kan vi i år gi et ferietilbud til langt flere, sier Synnøve Roland og Bianca Nilsen i Blå Kors ferier.