‘- Et stort høydepunkt for mange

– Sykkelpilotenes tilbud om å ta beboere med på tur, er rett og slett fantastisk, sier Gunn Marit Skarpeid og Hilde Selsås som arbeider ved Stener Heyerdahl.

Av Ivar Eidsaa

– Det er et høydepunkt for beboerne å få en lengre sykkeltur rundt i Kristiansand. Det betyr svært mye for dem, sier Skarpeid.

– Vi er helt avhengig av frivillige for å få dette til. Det er kun når vi har ekstra personell på jobb at vi kan klare å ta beboerne med på tur, legger hun til.

Godt over 400 turer i år

Sykkelpilotene startet opp i 2016. Tanken var å invitere med beboere ved omsorgssentrene i Kristiansand ut på tur.

Stener Heyerdahl og Elvegaten omsorgssenter har vært med siden starten. Etter en forsiktig start for tre år siden, har tilbudet økt kraftig i omfang.

– Vi går snart i gang med sesong nummer fire. Der vi i fjor gjennomførte noe over 250 turer, vil vi i år kunne gjennomføre godt over 400 turer totalt. Det skyldes at vi er blitt flere sykkelpiloter, hvor vi har økt fra noe over 25 i fjor, til å bli over 40 i år, forklarer Trond Furseth som leder prosjektet i regi av Blå Kors Kristiansand.

Betyr all verden

– For beboerne betyr det all verden å bli med på en sykkeltur som dette. Beboerne får et fint avbrekk i hverdagen og er opprømte og glade når de er tilbake, sier Skarpeid og Selsås.

Det er de 12 beboerne som er på rullerende avdeling, de ti på langtidsavdelingen og de åtte som er beboere ved demensavdelingen som omfattes av tilbudet som gis Stener Heyerdahl. Nytt av året er at også dem som går på dagsenteret omfattes av tilbudet.

– Flere av beboerne har pyntet seg før sykkelturen tar til, og er superklare for en sykkeltur i Kristiansand, smiler Skarpeid.

– Det er fint å se hva det betyr for dem. Underveis så vinker de til forbipasserende og det er alltid stas når noen vinker tilbake. Noen synger gjerne en sang, det er mange gode opplevelser og historier, sier Trond Furseth.

– For beboerne betyr det all verden å bli med på en sykkeltur som dette, sier Hilde Selsås (t.v) og Gunn Marit Skarpeid. Trond Furseth berømmer det gode samarbeidet som er mellom Sykkelpilotene og staben ved Stener Heyerdahls omsorgssenter.