‘- Dette gjør tilbudet enda bedre

– Årsaken til at vi skifter navn og blir enda tettere knyttet opp til Blå Kors, er for å utvide spekteret av tilbud til våre deltakere og til nye brukergrupper. I den kommende kommunesammenslåingen tror vi også at vi, ved denne tilknytningen, vil stå sterke i den oppgaven vi er satt til å gjøre, sier daglig leder Tormod Urdal.

Av Ivar Eidsaa

Mjåvann Arbeidstreningssenter skifter i disse dager navn til Blå Kors Arbeid og Inkludering. Tormod Urdal forteller at det som nå skjer, er resultatet av en prosess som har vokst frem over tid.

– Det har vært en glidende overgang som formelt startet for et par år siden, forklarer Urdal.

Mjåvann Arbeidstreningssenter (Mjats) ble opprettet i 1990 som et arbeidstreningstiltak for brukere ved Halvveishuset til Blå Kors i Kristiansand. Etter hvert som rusbehandlingen endret seg, forsvant behovet for et arbeidstreningstilbud. Mjats ble omgjort til et attføringstiltak med NAV som oppdragsgiver. I 1994 ble arbeidstreningssenteret registrert som en stiftelse med to arbeidsmarkedstilbud.

To arbeidsmarkedstiltak

– Etter hvert har det utviklet seg et ønske om at Blå Kors Kristiansand og Mjats å nærme seg hverandre, fremholder Urdal.

I 2018 har det følgelig vært en tett dialog på styreplan og blant medarbeidere på Mjats og hos Blå Kors Kristiansand for å finne ut hvordan man kan nyttiggjøre og profitere på hverandres kompetanse og tilbud.

På Mjåvann finnes to arbeidsmarkedstiltak, AFT (Arbeidsforberedende trening) med 16 plasser og VTA (Varig tilrettelagt arbeid) med 10 plasser. Der AFT er et tilbud til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid, er VTA et varig tilrettelagt tilbud for personer som har fått innvilget uføretrygd og som trenger tilrettelegging og oppfølging i en vernet arbeidssituasjon.

Tett samarbeid

– Vi har de siste årene arbeidet tett med Blå Kors Kristiansand. I 2017 startet vi opp to prosjekter rettet mot ettervern for blant annet rusmisbrukere, sier Urdal.

KK-arbeid gjøres i samarbeid med Kristiansand kommune, og er et arbeidsrettet tiltak, i kombinasjon med samtale og ettervern.

Det andre prosjektet har fått navnet Piloten, er støttet av NAV og hvor prosjektet er lagt inn under virksomheten Blå Kors Steg for steg.

Piloten er et oppfølgingstilbud basert på en individuell tilpasning der nettverksbygging, struktur og innføring i arbeidslivet står sentralt. Målet er at den enkelte deltaker i prosjektet skal oppleve mestring og mening ved å tilpasse oppgaver og tiltak ut i fra den enkeltes utgangspunkt og ståsted.

Kan fremstå som en samlet enhet

– Begge prosjektene er godt i gang, fungerer godt, og ved at vi nå endrer navn, kan vi jobbe enda tettere sammen og fremstå som en samlet enhet. Vi har i dag flere personer som er i gang med arbeidstrening og ressursutvikling, og de grep som nå gjøres, medfører at vi kan gi disse et enda bedre tilbud, sier Tormod Urdal.

– Vi har i dag flere personer som er i gang med arbeidstrening og ressursutvikling, og de grep som nå gjøres, medfører at vi kan gi disse et enda bedre tilbud, sier Tormod Urdal.