Gir sjøferie til vanskeligstilte familier

Redningsselskapet og Blå Kors går nå sammen om å gi 18 familier i sårbare livssituasjoner en sommerferie med fokus på familieaktiviteter, sjøvett og sjøglede ved RS Noatun i Horten.

For et barn i en vanskelig livssituasjon kan sommerferie, og fraværet av skolehverdag og struktur være ekstra belastende. I dag signerte Redningsselskapet og Blå Kors en samarbeidsavtale for prosjektet Trygg havn på RS Noatun – et familieferieprosjekt. I to uker i juli skal de to organisasjonene sammen arrangere familieferie for 18 familier. Familieferien avholdes på Redningsselskapets kompetansesenter RS Noatun i Horten, og på programmet står sjøvett, sjøglede og muligheten for familiene til å skape trygge ferieminner sammen.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet og generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors signerte i dag en samarbeidsavtale om sjøferie for vanskeligstilte familier. (Foto: Steinar Glimsdal)

– Aldri før har vi blitt kontaktet av så mange familier

– Aldri før har vi blitt kontaktet av så mange familier som trenger et ferietilbud. Sammenliknet med i fjor opplever vi over en dobling av antall søknader til ferietilbudene denne sommeren. Samarbeidet med Redningsselskapet er en flott mulighet å kunne hjelpe noen av disse familiene, i tillegg til andre ferietilbud vi holder i sommer, sier generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum.

For tjenesten Blå Kors ferier er sommeren den desiderte høysesongen. Etterspørselen etter ferietilbudene har økt dramatisk, og vitner om et stort behov. For mange vil fraværet av struktur i ferieperioden forsterke utfordringer knyttet til rus, lavinntekt og helse. Tall fra Folkehelseinstituttet (2011) viser at over 90.000 barn har minst en av foreldrene i et alkoholmisbruk og Levekårsundersøkelsen 2018 viser at 20 prosent av enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.

2018 viste også en økning i antall drukningsulykker

68 prosent av alle baderelaterte drukningsdødsfall inntraff i fellesferiemåneden juli, og nesten halvparten av alle drukninger skjedde ved land eller brygge. I tillegg til eldre er det barn i aldersgruppen 8 til 14 år og unge voksne i alderen 15 til 25 år som utgjør høyrisikogruppene.

– Forebyggende sjøvett- og livredningsopplæring fra tidlig alder er viktig. I landet som har verdens nest lengste kystlinje burde sjø- og vannvett og drukningsforebyggende kunnskap være allemannseie. Vi er derfor glade for å kunne inngå dette samarbeidet med Blå Kors, og gi familier, og spesielt barn, i sårbare livssituasjoner livreddende sjøvettkunnskap og glade sommerminner å ta med seg tilbake til skole og hverdag, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Dens primære formål er å redde liv, å berge verdier og å forebygge ulykker og dødsfall på og ved sjøen ved å gjøre sjøvett til allemannseie. Deres visjon er at ingen skal drukne.

Kompetansesenteret RS Noatun i Horten. (Foto: Redningsselskapet)

Fakta

For sommeren 2019 har Blå Kors ferier mottatt 2175 søknader fra familier som ønsker å delta. Dette er en økning på 117 prosent i forhold til sommeren 2018. Blå Kors ferier så langt kunnet innvilge 746 søknader, det vil si at 1429 søknader ligger på vent. (Kilde: Blå Kors ferier)