Imponert over hva Blå Kors Kristiansand har fått til

– Jeg er svært imponert over det arbeidet som Blå Kors Kristiansand gjør. Det sier Anne Babb, generalsekretær i Internasjonale Blå Kors (IBC).

Av Ivar Eidsaa

– Blå Kors Kristiansand driver på en svært moderne måte for å nå dagens unge med et godt og målrettet arbeid. Samtidig er Blå Kors Kristiansand også tro mot tradisjonene og de mange som i flere år har lagt ned et solid arbeid i å nå dem som trenger det mest, fremholder Anne Babb.

– Jeg er også imponert over bredden i arbeidet, hvor man når alle aldersgrupper, fra de aller yngste, til de eldste, legger hun, med henvisning til Posebyen Frivilligsentral, Steg for steg, Posebyen Kulturskole, Barnas Stasjon, snakkommobbing.no, Blå Kors ferier, som noen eksempler.

Hun berømmer videre det arbeidet som gjøres for å fange opp og gi et godt tilbud til dem som sliter med rus, og ikke minst det forebyggende arbeidet som gjøres, spesielt rettet mot barn og unge.

– Det er først og fremst i de nordiske landene at Blå Kors gjør et godt stykke arbeid innen rusbehandling og ettervern.

– Noe av årsaken skyldes at stat, fylke og kommune bidrar økonomisk, samt at Blå Kors Norge, og herunder arbeidet i Kristiansand, har flere sponsorer, og er selv flinke til å skaffe til veie inntekter gjennom egne fundraisingsprosjekter, sier hun.

– Blå Kors besitter en solid faglig kompetanse, noe som er helt nødvendig i møte med mennesker som sliter med rus og som trenger en god oppfølging på veien mot et rusfritt liv. Så det er godt profesjonelt arbeid som gjøres. I bunn ligger også de kristne verdiene Blå Kors er tuftet på og som i seg selv er en god motivasjon i møte med mennesker som trenger hjelp, sier hun.

– Jeg har hatt stor glede av samarbeidet med Blå Kors Norge og tidligere generalsekretær Jan Elverum. Norges bidrag inn mot det internasjonale arbeidet som Blå Kors gjør, har alltid vært betydelig.

– Blå Kors Kristiansand driver på en svært moderne måte for å nå dagens unge med et godt og målrettet arbeid, sier Anne Babb, generalsekretær i Internasjonale Blå Kors (IBC).