‘- Et svært verdifullt samarbeid

Blå Kors Kristiansand ved Steg for Steg og Luftforsvarets Skolesenter Kjevik har inngått en samhandlingsavtale for å forebygge rus, fange opp dem som har levd med rus i familien, og for å følge opp dem som trenger det.

Av Ivar Eidsaa

– Vi får inn rundt en 120 jenter og gutter to ganger i året. Noen av dem er vokst opp i hjem hvor et eller flere familiemedlemmer har slitt med rus, og har følgelig kjent på hvor utfordrende det er å være pårørende. Avtalen innebærer også å jobbe forebyggende for å unngå at de unge rekruttene selv blir bevisste og får et rusproblem, samt at vi sammen med Steg for Steg kan følge opp dem som av ulike årsaker måtte trenge det, fremholder Jarle Blix, som driver velferdskontoret på Luftforsvarets Skolesenter Kjevik og Tham Pitchayapat Meewattana som er hovedtillitsvalgt for soldatene på Kjevik.

Arve Bjerke, Marianne Kiledal og Monica Weiberg Jørgensen fra Steg for Steg, Tham Pitchayapat Meewattana og Jarle Blix fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik, samt Stine Kristiansen og Inger Sørensen fra Steg for Steg.

Svært opplysende

Det var på høsten 2017 at kontakten mellom partene ble opprettet. Arve Bjerke i Steg for Steg ble invitert til Kjevik for å holde et foredrag for rekruttene hvor han tok utgangspunkt i sin egen situasjon som alkoholiker. Han fortalte også hva dette betydde for sine egne barn, og hvilke påkjenninger de levde under ved å ha en far som ruset seg på alkohol.

Foredraget var svært opplysende. Flere av rekruttene tok kontakt med Bjerke og sine overordnede etterpå og kunne fortelle om en oppvekst der mor, far eller søsken hadde ruset seg.

– Foredraget ble en utløsende faktor ettersom flere da for første gang fortalte hvordan det var å vokse opp med et eller flere familiemedlemmer som ruste seg, forteller Arve Bjerke.

Skal jobbe forebyggende

Foredraget ble innledningen til en videre samtale for hvordan Luftforsvarets Skolesenter Kjevik kunne drive et godt arbeid overfor rekruttene. Arve Bjerke kom senere tilbake og holdt nye foredrag, og prosessen om å innlede et formelt samarbeid ble satt i gang.

– Nå er avtalen inngått, noe vi er veldig godt fornøyd med, sier Jarle Blix.

– For oss er det veldig stort at vi kan samarbeide tett med Luftforsvarets Skolesenter, hvor vi skal arbeide både forebyggende og å følge opp dem som trenger det, sier Inger Sørensen, virksomhetsleder for Steg for Steg.

– Avtalen innebærer å jobbe forebyggende for å unngå at de unge rekruttene selv blir bevisste og får et rusproblem, samt at vi sammen med Steg for Steg kan følge opp dem som av ulike årsaker måtte trenge det, sier Tham Pitchayapat Meewattana.

Pårørendearbeid

Avtalen innebærer at Steg for steg skal holde foredrag både i januar og i august for de nye rekruttene som skal begynne på rekruttskolen på Kjevik, oppfølging for dem som har behov for det.

– Steg for Steg hjelper oss med å stille ressurser til rådighet. Dere har kunnskap om rus og konsekvensene av rus når vi får inn rekrutter som sliter. De sliter ikke nødvendigvis selv med rus, men de får en oppvåkning gjennom Arves foredrag med tanke på det han og hans barn har vært igjennom, og de kjenner seg igjen med foreldre som har problemer med alkohol, en livssituasjon som er svært tøff og utfordrende, sier Blix.

– En uke eller to etter foredraget følger vi opp med pårørendearbeid, hvor vi er tilgjengelig hele veien for dem som trenger det, sier Inger Sørensen.

– Steg for Steg hjelper oss med å stille ressurser til rådighet, sier Jarle Blix.

Forebygg utenforskap

– Erfaringen viser også at utenforskap ofte er inngangsporten til rus. Så det å ta godt vare på den enkelte underveis og være inkluderende, har stor effekt, legger hun til.

– Behovene kan være store. Forskningen viser at cirka 10 prosent av elevene i en klasse har vokst opp i et hjem med rus. Så av 120 rekrutter er det 12 som har hatt en slik oppvekst, fremholder Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, som på vegne av Blå Kors har signert avtalen med Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.

– Og for hver person som får hjelp til ikke å begynne med rus, sparer samfunnet halvannet million kroner i året, legger Solheim til.

Jarle Blix fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik, hovedtillitsvalg Tham Pitchayapat Meewattana, og Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, signerer samarbeidsavtalen.