Stor anerkjennelse for Blå Kors Snakkommobbing.no sin kampanje om sladrehanker

«Snitcher du, dør du» er tittelen på kortfilmen om «Tara» som blir mobbet, og som danner grunnlaget for informasjonskampanjen om å si i fra til noen når en opplever mobbing. Kampanjen har siden lanseringen desember 2018 blitt finalist i Gullenken Social Media Days, vunnet Grand Prix-pris i den kreative Sørlands-konkurransen Sabla Bra og nylig ble den premiert med et Finalist Certificate i New York Festivals Advertising Awards, verdens største konkurranse for å anerkjenne «The World’s Best Work™».

Christian Braaten-Nordland (t.v.) fra reklamebyrået S&B-N og Henning Reme fra Blå Kors Kristiansand.

I kampanjen fokuserer Blå Kors på den store utfordringen unge som blir utsatt for mobbing har – det å tørre å si ifra til noen. Det å bli stemplet som sladrehank, eller «snitch», er en av hovedgrunnene til at mange ikke tør dele eller søke hjelp. De som mobbes er redde for at foreldre og lærere tolker situasjonen feil og tar over slik at de mister kontrollen over situasjonen. Eller at det blir bagatellisert.

– For å få oppmerksomhet hos en ung målgruppe lagde vi en kortfilm om «Tara» som opplever mobbing daglig, og hvordan dette sluker henne og tankene hennes, forteller Christian Braaten-Nordland i byrået S&B-N.

http://www.snakkommobbing.no/

Hensikten med kampanjen er å få flere til å bli klar over chat-tjenesten Snakkommobbing.no hvor barn og unge kan ta kontakt og dele sine utfordringer anonymt med en trygg voksen. Teasere til kortfilmen ble publisert i kanaler som de unge er på, som f.eks. Instagram, Snapchat, Messenger, YouTube og Facebook. I tillegg ble det satt opp filmplakater på kollektivtransporten i Oslo og Trondheim.

– Responsen har vært overveldende og vi har nådd ut til veldig mange som ikke har turt å si i fra om sin mobbesituasjon over hele landet. Faktisk økte trafikken på nettsidene til Snakkommobbing.no med over to tusen prosent i desember, forteller markedsansvarlig i Blå Kors Kristiansand, Henning Reme.

Hovedfokus i kampanjen har vært jenter i alderen 12-17 år og derfor har budskapet gått under radaren for de fleste voksne. I neste runde planlegger Blå Kors Snakkommobbing.no og S&B-N å nå guttene.

– Vi ser at det er færre gutter enn jenter som chatter med oss på Snakkommobbing.no, og vi vet at utfordringene med å ikke tørre å fortelle som sin vanskelige situasjon er minst like stor for dem, sier Reme.

FAKTA:
New York Festivals
New York Festivals (NYF) is an International Awards Group (IAG) company, recognizing The World’s Best Work™ in advertising and programming. NYF maintains an international network of representatives who promote the competitions in over 65 countries. Established in 1957.

Sabla Bra
Sabla Bra Reklame er en regional reklame- og designkonkurranse på Sørlandet. Formålet med konkurransen er å vise det beste av kommunikasjon og design fra landsdelen.

Gullenken Social Media Days
Gullenken Social Media Awards er kommunikasjons-bransjens gjeveste pris å vinne innen sosiale medier. Årets sosiale medier merkevare/virksomhet gir en stor og viktig anerkjennelse til en merkevare/aktør som har vist at den både har fortstått hvordan sosiale medier kan brukes til å styrke merkevaren, og – som i praksis har gode hverdags-eksempler på at sosiale medier kan skape verdi.

Blå Kors Snakkommobbing.no
En nasjonal tjeneste hvor barn og unge kan chatte anonymt med en trygg voksen. Snakkommobbing.no ble lansert i 2015 og i fjor hadde tjenesten nærmere 6000 henvendelser. Alle chat-vertene har minst tre års helsefaglig utdanning og tjenesten driftes av Blå Kors Kristiansand.

KONTAKTINFO:
Christian Bråthen-Nordland,
Kreativ leder/Partner, S&B-N
Mob: 932 69 203
E-post: christian@sogbn.no

Henning Reme,
Markedsansvarlig, Blå Kors Kristiansand
Mob: 916 34 058
E-post: henning.reme@blakors.dev.dekodes.no