SnakkOmMobbing.no besøker World Anti-Bullying Forum

Teamet bak SnakkOmMobbing.no deltok nylig på «World Anti-Bullying Forum» i Dublin, som er en verdenskonferanse der de fremste ekspertene på mobbing presenterer forskningen sin. Målet med forumet er å utvide forståelsen av begrepet mobbing, oppmuntre deltakerne til å utforske nye perspektiver, samt skape en effektiv tilnærming til å håndtere fenomenet.

SnakkOmMobbing.no er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år, og er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge. Her kommer man i kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt. Chatten er for alle som er berørt av mobbing uansett om du mobber andre, er tilskuer eller utsettes for mobbing selv.

Etter å ha deltatt på forumet sitter teamet igjen med mange inntrykk.

– Forumet har vært til stor hjelp når det kommer til å løfte blikket. Det er fort gjort å tenke at måten vi jobber med mobbing, og hvordan vi møter mennesker er den eneste riktige. Derfor er det viktig å få et innblikk i andre metoder og verktøy som finnes der ute, sier Christoffer.

På forumet presenterte Christoffer Jensen fra SnakkOmMobbing.no deler av deres arbeid, der utgangspunktet var noe som går igjen på chatten: så mye som halvparten av de som tar kontakt, deler noe de aldri har snakket med en voksen om før.

– Vi ser at mange barn og unge opplever at foreldre eller lærere ikke har den kompetansen som trengs for å møte barn og ungdom som sliter, forteller Christoffer.

SnakkOmMobbing.no skal gjøre det så enkelt som mulig å snakke om mobbing. De som besvarer chatten er menn og kvinner mellom 25 og 45 år, som alle har spesialutdannelse og erfaring fra arbeid med barn og unge.

– Det er viktig at den utsatte føler seg sett, og får tid til å formidle sin sannhet og smerte. Alle mennesker har behov for å bli hørt og trodd. Vi opplever at dette er mangelvare i norske skoler og blant foreldre, sier Christoffer.

– Vi fokuserer på den subjektive opplevelsen til den utsatte. Dette kan være utfordrende, men samtidig svært nødvendig. Det er mange som går rett inn for å løse problemet, når den egentlige løsningen ofte er å ta seg tid til å lytte, forteller Eivind.

Forumet har bidratt til en økt forståelse av fenomenet mobbing, og teamet bak SnakkOmMobbing.no sitter igjen med ny inspirasjon, et større perspektiv på hvordan problematikken i Norge er, samt en rekke verktøy som kan brukes i arbeidet videre.