Sommerkalender: Wenche Foss

Årets sommerkalender er i gang, og førstemann ut er Wenche Foss. Her kan du lese om hvordan hun synes det er å være Tidgiver i Blå Kors. 

Hvorfor valgte du å bli Tidgiver?

Jeg begynte i Blå Kors Musikkor, og med tiden ble jeg bare mer og mer begeistret for Blå Kors, og det arbeidet de gjør. Å være tidgiver gir en dobbel glede, både for en selv og for de man bruker tiden sammen med. Spesielt når vi er rundt og synger på alders- og sykehjem. De eldre er dypt takknemlige, og det gir meg mye glede.

Hva er din rolle i Blå Kors Kristiansand?

Jeg er i hovedsak med i Blå Kors Musikkor, men jeg hjelper også mannen min som er leder for Lørdagskveld i Blå Kors. På lørdager steller jeg i forskjellige stellegrupper og på søndager hjelper jeg til med å forberede frokost.

Hva er ditt beste minne som Tidgiver?

Jeg husker spesielt ei eldre dame som var blind. Hun bodde i Søgne på et aldershjem, og hver lørdag i mange år deltok hun på Lørdagskveld i Blå Kors. Hun fortalt oss at høydepunktet hver uke var å få tilbringe lørdagskvelden sammen med oss. Hun hadde dårlig syn, men hørsel var helt fin, så hun ville fortsette å komme så lenge hun kunne bli hentet. Hun ble hentet fast hver lørdag i 7 år, og ble hele 94 ½ år.