Flere enn noen gang har fått et ferieopphold

– Støtte, gaver, bidrag og donasjoner har bidratt til at vi har kunnet gi et ferieopphold til flere enn noen gang. Til nå i år har vi hatt 1.006 deltakere på feriene som Blå Kors ferier har arrangert. Det forteller virksomhetsleder Synnøve Roland.

Av Ivar Eidsaa

Økte offentlige bidrag, flere gaver og donasjoner, samt nye samarbeidskonstellasjoner, har fått som resultat at Blå Kors ferier ikke lenger bare kan invitere dem som trenger det til et ferieopphold på sommerstid.

– Vi har utvidet ferieåret for å si det slik, sier Roland med et smil.

– Bidraget har betydd mye

Noe av årsaken til økningen skyldes at Blå Kors ferier tidligere i år fikk tre millioner kroner i tilskudd gjennom den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, en ordning som administreres av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

– I tillegg kommer flere donasjoner, og sist, men ikke minst så har flere camping- og feriesentre donert overnattingsdøgn som gjør at vi har kunnet sende mange nye på ferie, sier Roland.

– Bidraget fra Bufdir har betydd mye for oss. Bianca Nilsen kom til som ny medarbeider tidligere i år, så da har vi to årsverk som kan ta seg av det administrative og praktiske før, under og etter det som arrangeres, sier hun.

Mange sterke historier

– Det har også vært spesielt å se hvor mye det betyr for familiene som er med, at de faktisk har fått muligheten til å kunne feriere sammen. For flere av dem, er dette første gangen. Det er sterkt å se hva det betyr, sier hun.

Roland forteller om mange sterke historier og møter. Som mammaen som ganske så beveget utbrøt: «Jeg er så lykkelig, se hvor glade barna mine er».

– Eller når vi var på Hovden og et av barna kjørte downhill i skibakken på sykkel og som når barnet kom ned, formelig oste av stolthet og mestring. Det å se gleden hos barnet og hvor stolt moren var, ble et så rørende øyeblikk for alle som var i nærheten, et minne som vil leve med oss lenge, sier Roland.

Feriene er spekket med aktiviteter for både små og store.

Dobling i antall søknader

Sannheten er at det er mange som er i en liknende situasjon. Roland forteller at aldri før er Blå Kors ferier blitt kontaktet av så mange familier som trenger et ferietilbud.

Sammenliknet med i fjor opplever Blå Kors ferier over en dobling av antall søknader til ferietilbudene denne sommeren. Samarbeidet med Redningsselskapet er derfor en flott mulighet å kunne hjelpe noen av disse familiene, i tillegg til andre ferietilbud som Blå Kors ferier holder i sommer.

– Vi har kunnet gi 1.006 deltakere et ferietilbud, og vi fikk til å gi 622 personer et slikt tilbud i samme periode i fjor. Får vi til det vi har planer om, så kan vi bortimot doble antall deltakere i år.

– Vi har kunnet gi 1.006 deltakere et ferietilbud, og vi fikk til å gi 622 personer et slikt tilbud i samme periode i fjor. Får vi til det vi har planer om, så kan vi bortimot doble antall deltakere i år, sier Synnøve Roland.

– Etterspørselen etter ferietilbudene har økt dramatisk, og vitner om et stort behov. For mange vil fraværet av struktur i ferieperioden forsterke utfordringer knyttet til rus, lavinntekt og helse. Tall fra Folkehelseinstituttet (2011) viser at over 90.000 barn har minst en av foreldrene i et alkoholmisbruk og Levekårsundersøkelsen 2018 viser at 20 prosent av enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.

– Vi kunne gjerne ha gitt enda flere deltakere et ferietilbud, men vi har så langt ikke midler til å arrangere flere, sier Synnøve Roland.

Det hadde ikke vært mulig å gi et godt ferietilbud, uten alle tidgiverne som er med, her Alice, Monica, Cindy, Elisabeth og Rigmor som var med på ferieoppholdet i Horten, i samarbeid med Redningsselskapet.

For sommeren 2019 har Blå Kors ferier mottatt 2.175 søknader fra familier som ønsker å delta. Dette er en økning på 117 % i forhold til sommeren 2018. Blå Kors ferier har kunnet innvilge 746 søknader, det vil si at 1.429 søknader ligger på vent. Ved utgangen av august, stod 1.618 personer på venteliste. (Kilde: Blå Kors ferier)