Nytt tilbud til ungdom som sliter med psyken

Blå Kors starter i løpet av høsten opp en helt ny chattjeneste. Snakkompsyken.no skal være et tilbud til de barn og unge som av ulike årsaker trenger gode voksne å henvende seg til når hverdagens mange utfordringer kan oppleves som tunge og utfordrende.

Av Ivar Eidsaa

Noe av bakgrunnen for at Snakkompsyken.no etableres, er at mange av dem som tar kontakt med Snakkommobbing.no ikke mobbes, men har stedet behov for å snakke om vonde tanker og følelser i hverdagen.

Å dele vonde tanker

– Mange av dem som tar kontakt med oss på Snakkommobbing.no, mobbes ikke. De tar kontakt fordi de trenger å fortelle noen hvordan de har det i livene sine og med de problemene og utfordringene de sliter med. Snakkompsyken.no etableres for å gi disse et tilbud der de kan dele vonde tanker helt anonymt med en trygg voksen, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder for Snakkommobbing.no. Når Snakkompsyken.no er i gang, får hun også ansvaret for denne tjenesten.

– Det jeg håper er at den nye chattjenesten kan bidra til at barn og unge så tidlig som mulig kan snakke om hvordan de har det. Dette tror vi har en forebyggende effekt. Da slipper barn og unge at problemene blir så store at det blir vanskelig å hjelpe dem. Tidlig hjelp viser seg å ha stor verdi. Snakkompsyken.no skal være et lavterskeltilbud som hjelper dem i så måte, sier Anette Gausdal.

– I løpet av høsten starter vi opp en helt ny chattjeneste, Snakkompsyken.no, forteller Anette Gausdal.

Sliter med depresjon og psykiske problemer

Etableringen av Snakkompsyken.no skjer med et bakteppe hvor mange undersøkelser sier noe om hvordan ungdom har det.

Ungdata-undersøkelsen konkluderer med at norsk ungdom generelt har det bekvemt, og de fleste har det de trenger fysisk. De forteller de er glade i foreldrene sine og har et nært forhold til mor og far. Mange gir også uttrykk for at de trives hjemme. Det er også langt færre unge som ruser seg nå sammenlignet med tidligere.

Det som imidlertid er bekymringsfullt, er at et økende antall svarer de sliter med depresjon og psykiske problemer.

Mange og sammensatte årsaker

Anette Gausdal mener årsakene til at barn og unge sliter psykisk er mange og sammensatte.

– Sosiale medier kan være en del av årsaken. Det at mange barn og unge er mye på mobilen og blir påvirket av det de finner der, være seg reklame, utseendepress og annonser om å fikse på kroppen. Det er summen av hva de ser, om vellykkethet, og venner som sender snapper når de er sammen. Da kan tanken fort komme om at «se, hvor gøy de har det, og jeg er ikke med». Da blir det lett å sammenligne seg med andre, og da faller gjerne konklusjonen om at «jeg er ikke så vellykket som alle andre», sier Anette Gausdal.

– I tillegg forteller mange av dem om at de opplever stress og press om å prestere. Det kan være både på skole og i idrettsmiljøer.

Skal oppbemanne

Det er den samme staben som i dag betjener Snakkommobbing.no som også skal ta drifte Snakkompsyken.no. I dag er det 16 ansatte i Snakkommobbing.no fordelt på små og store stillinger, til sammen seks årsverk.

– Vi skal bemanne opp og er i gang med utlysning, intervju og ansettelser i disse dager, sier Anette Gausdal.
Oppstarten og driften av Snakkompsyken.no finansieres med prosjektmidler fra Extrastiftelsen og fra fylket, med en varighet på tre år.

– Vi arbeider også for at Snakkompsyken.no kan komme inn på statsbudsjettet slik at vi kan gi en fullgod tjeneste også i årene som kommer, sier Gausdal.

Samarbeider med ABUP

Blå Kors vil samarbeide nært med ABUP (Avdelingen for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, hvor ansatte fra ABUP vil være til stede på chatten for å veilede og gi råd. Utover dette vil chatten være bemannet med fagpersoner fra Blå Kors.

– Noe av utfordringen fremover vil være å gjøre Snakkompsyken.no kjent slik at barn og unge vet at tilbudet finnes. Vi trenger således mer midler for å få dette til, sier Gausdal.

– Sånn sett var det gledelig at vi under Arendalsuken fikk så mange tilbakemeldinger fra barn og unge på at de kjente til Snakkommobbing.no. Men det har ikke kommet gratis. Det har vært systematisk jobbing over tid for å få dette til. Samtidig var det flere av de voksne som vi var i kontakt med under Arendalsuken; fagpersoner, politikere og andre, som ikke visste at tilbudet fantes. Det er en god indikator på at det skal mye arbeid til for å nå ut til de som kommer til å bruke chatten, og til dem som kan bidra med bevilgninger, donasjoner og gaver, for å sikre en god og riktig drift i årene som ligger foran, sier Anette Gausdal.